Generalforsamling

. . . . . . . . . .

Referat af generalforsamlingen
mandag den 6. marts 2017

 1. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Peter Rasmussen som dirigent.
  Det blev vedtaget.

 2. Formandens beretning blev godkendt (kan ses her).

 3. Kassereren fremlagde regnskabet for 2016. Det var godkendt af revisorerne, og det blev godkendt af generalforsamlingen (regnskab1, regnskab2 og status).

 4. Indkomne forslag.
  Der var ingen.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  På valg var:
  Barbara Mai
  Johnny Christensen
  Gunnar Poulsen
  Ingen af de tre ønskede genvalg.

  Følgende blev valgt:
  Arne Lhjungmann Petersen
  Charlotte Jervelund
  Ib Stolberg-Rohr

  Konstitueringen kan ses i Kontakt.

 6. Valg af suppleanter
  Lis Carstensen blev genvalgt.

 7. Hans Peter Rasmussen og Jens Herborg fortsætter som revisorer.

 8. Kasseren gennemgik budgettet (kan ses her).

 9. Eventuelt.
  Intet.