Nyhedsbrev

  • November 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 4

Kalender 2017Mandag den 4. december, fra kl. 18:00 i Lindeværftet

Traditionen tro afholder vi medlemsmøde med gule ærter den første mandag i december.

Prisen er 100,00 kr. per person. Tilmelding til Sonja, senest tirsdag den 28. nov., telefon 21 81 40 38 eller på en liste i Lindeværftet.

Guleærterspisning 2006

Kalender 2018

Mandag den 5. marts

Generalforsamling.Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes den 13. februar, 2018 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 13. januar, 2018.

Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2017-11-17 15:56:14.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.