Nyhedsbrev

 • Februar 2018
 •  23. årgang
 • Nr. 1

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 5. marts kl. 19 i Lindeværftet.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg er:
  • Åse Ditlefsen Ferrão (Villig til genvalg)
  •  Lisbeth Simonsen (Villig til genvalg)
  •  N. P. Fenger (Villig til genvalg)
  • Sonja Madsen (ønsker ikke genvalg)
 6. Valg af suppleant. På valg er:
  • Christian B. Hansen (Villig til genvalg)
 7. Valg af revisor. På valg er:
  • Hans Peter Rasmussen (Villig til genvalg )
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige (2019) kontingent
 9. Eventuelt

Medlemsmøde

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde med følgende emner:

 • Sejladser med Tilia i sommeren 2018
 • Deltagelse i/afholdelse af arrangementer
 • Midtersektionens tilstanden
 • PR
 • Eventuelt


Opdateret: 2018-02-01 15:16:38.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.