Nyhedsbrev

  • November 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 4

Onsdagscafé på Nordborg bibliotek

Hvert halvår afholder Nordborg bibliotek tre onsdagscaféer. Onsdag den 27. september fik Hjortspring­bådens Laug tilbud om at holde et foredrag om vores nye projekt, bygning af en kopi af Björkebåden. Bent Aasand fortalte om baggrunden for projektet og om, hvorledes vi griber det an. Som supplement til fored­raget blev der vist en række billeder, som blandt andet viste hvorledes en stamme blev udhulet og udspændt ved et tilsvarende projekt i Roskilde. Undertegnede bidrog med at fortælle om skibes stabilitet og om nogle materialeegenskaber af træ, som det er nødvendigt at kende for at forstå processen med at spænde stammen ud. Et interesseret publikum overværede foredraget og der var stor spørgelyst.

N. P. Fenger

Husflidudstilling

Den 21. og 22. oktober deltog vi i Husflidudstillingen på Sønderborg Slot. Vi havde en stand i det sidste gemak til riddersalen, hvor vi havde udstillet en del om Hjortspringbåden, samt vores håndarbejde. Vi fik da megen ros for det, vi sad og arbejdede med. Vi solgte lidt af det, men også nogle bøger.
Nede i slotsgården stod Arne og John sammen med smeden ”Polle” og lavede søm sammen med de børn, der kom. De havde også stævnstykket stående, samt materialer vedr. Bjørkebåden.
Der var ikke så mange gæster, som der plejer, men det skyldes måske den høje entrepris.

Sonja Madsen


Opdateret: 2017-11-17 19:35:21.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.