Nyhedsbrev

  • April 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 2

Sommerens sejladser

Tilia har nu eksisteret siden 1999. I de første år var der en del afprøvninger af båden og også nogle med­lemssejladser. Men sejladserne er i årenes løb blevet mindre hyppige. I de senere år har vi kun gennemført sejladser i forbindelse med forskellige arrangementer. Som eksempel kan nævnes Historisk dag ved Slottet og Historisk bådtræf ved Sottrup Skov. Yderligere havde vi sejladserne i januar for DR.

I år blev det besluttet at foretage fem sejladser nogle tirsdage under forudsætning af, at vejret var til det. Tirsdagene blev valgt, fordi det er de dage, hvor mange medlemmer plejer at komme i lauget. Et formål med sejladserne er at fremme sammenholdet i lauget. Derudover skal vi blive fortrolige med at manøvrere Tilia, samt i nødvendigt omfang at beskrive bådens manøvreegenskaber. Det er også nødvendigt at træne nogle af laugets medlemmer i at være skippere, rorgængere og trommeslagere.

De første tirsdage var den 30. maj og den 13. juni. Her var vindhastigheden varslet til at være mere end 5 m/s i middel, som er den øvre grænse, som vi har fastsat for en sikker gennemførelse af sejladserne. De blev derfor aflyst.

Fra sejladsen den 27. juni

Tirsdag den 27. juni var vejrforholdene ideelle med en svag vind fra sydøst. Tilia var klargjort og der var fremmødt 15 laugsmedlemmer samt 7 personer fra den tyske roklub. Båden blev søsat og vi padlede ind i Mjelsvig og tog en run­de ind i bugten ved Oldenor. Ved udsejlingen fra Mjelsvig var vinden ret agter ind og der kunne holdes en længere pause med padlingen. Derefter blev Tilia padlet til slæbe­stedet, taget på land og kørt tilbage lindeværftet.

Tirsdag den 11 juli var vejret atter så tilpas, at en sejlads kunne gennemføres. Der deltog 21 personer, her­af to fra den tyske roklub, og turen blev gennemført omtrent på samme måde som den tidligere sejlads to uger tidligere.

Den sidste sejlads var planlagt til at finde sted den 8. august, men blev aflyst på grund af dårligt vejr.

N. P. Fenger

Kongelig Classic 2017

Dette er navnet på en kapsejlads med klassiske lystbåde, som hvert år finder sted sidst i august måned, i år fredag den 25. Sejladsens første etape går fra Flensborg til Sønderborg, hvor der overnattes. Næste dag fortsætter sejladsen med afslutning i Aabenraa. Hvad har det med Hjortspringbådens Laug at gøre, vil man­ge nok spørge. Under opholdet i Sønderborg ligger de deltagende fartøjet fortøjet ved kajen, som strækker sig fra Ringriderstatuen og hen mod broen. På kajen foran slottet var der rejst nogle telte, hvor en række af egnens foreninger kunne få en standplads for at fortælle om hver deres virke. Vort laug fik tildelt en plads sammen med Nydambådens Laug. Sebbe Als var også inviteret, men var forhindret. Undertegnede deltog som repræsentant for vores laug. Foruden de nævnte telte var der også en række andre aktiviteter, som hen­vendte sig dels til besætningerne fra de deltagende fartøjer, men også til de mange gæster, som benyttede lejligheden til at se de flotte både komme ind og siden beundre dem, mens de lå fortøjet langs kajen. Vejret var sommerligt med skyfri himmel og en let vind og der var mange besøgende. Adskillige mennesker benyt­tede lejligheden til at se vores stand og få noget at vide dels om Tilia men også om vores nye projekt.

N. P. Fenger

Opdateret: 2017-09-11 20:44:46.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.