Nyhedsbrev

  • November 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 4

Udspænding af bunden til Björkebåden

Igennem lang tid er der blevet arbejdet flittigt med udhugning af den stamme, som skal danne bunden til vores kopi af Björkebåden. I sensommeren var arbejdet så langt fremskredet, at vi var færdige til at udspæn­de den udhulede stamme. Datoen for denne begivenhed blev fastsat til lørdag den 7. oktober. Forinden var nogle videoer blevet grundigt studeret. Bunden klargøres til nedsænkning i vandbad.De omhandler, hvordan andre har grebet en tilsvarende udspænding an. Det er vigtigt at sikre sig, at træet er gennemvådt. En uge i forvejen blev der derfor gravet et langstrakt hul, som var stort nok til at kunne rumme stammen. Det blev foret med en nyindkøbt presenning og båden blev sænket ned i denne grav. Der blev nu fyldt vand i graven og nogle vægte blev placeret således at båden var helt under vand. Formålet med presenningen var at forhindre vandet i at sive ud i den omgivende jord. Den var dog ikke helt tæt og det viste sig nødvendigt fylde efter med vand en gang i døgnet.

Bålet gøres klar til opvarmning af bunden.Om lørdagen den 7. oktober var mange af laugets medlemmer mødt op tidligt om formiddagen. Forin­den var den udhulede stamme taget op af den vand­fyldte grav og placeret på nogle bukke. Vejret var overskyet med finregn, men det var ikke værre, end at programmet kunne gennemføres. Der blev nu tændt et stort bål, hvor flammerne fik lov at blusse af. Bukkene og stammen blev derpå placeret over det det tilbageblivende glødebål. Det var arrangeret på en sådan måde, at det fortrins­vist varmede på den midterste del af båden. De to ender skulle jo ikke udspændes.For at forhindre enderne i at flække under processen, var der anbragt

Bunden vendes flere gange under opvarmningen. Bunden vendes flere gange under opvarmningen.

nogle stykker af krydsfiner for at modvirke dette. Et termometer, som virker ved hjælp af infrarød stråling, blev benyttet til kontrol af overfladetemperaturen. Målingerne vi­ste, at den del af overfladen, som var mest udsat for bålets strålevarme, opnåede en temperatur på cirka 130 grader Celsius. Den anden del af over­fladen, som vendte bort fra bålets strålevarme, opnåede kun en tempe­ratur på om­kring 80 grader. Samtidigt dampede det kraftigt fra områderne med den højeste temperatur, idet træet tør­rede ud. Udtørringen blev i nogen grad modvirket, idet der blev svabret vand på. Det medvirke­de til den kraftige dampudvikling.

Inspektion af den udspændte bund.Båden blev vendt ad flere omgange for at opnå den høje temperatur skiftevis udvendigt og indven­digt. Samtidigt blev der indsat pinde med en tykkel­se på 1 centimeter for at presse siderne udad. Stille og roligt blev den største bredde på denne måde udvidet fra 52 centimeter til 76 centimeter. Samti­digt kunne man konstatere, at der opstod små langsgående revner indvendigt. Det skyldes, at der ved udspændingen opstår trækspændinger på tværs af træets længderetning. Revnerne er imidlertid ikke gennemgående og kan ikke ses på ydersiden. De kan siden hen fyldes ud.
Det blev derfor besluttet at ophøre med yderligere udspæn­ding. Gløderne blev derpå slukket og båden sat til afkøling. Efterfølgende blev den transporteret ind i værf­tets hal.
Udspændingsprocessen blev dækket at et par re­præsentanter fra den trykte presse. Det medførte en god omtale efterfølgende.
Efter udspændingen samledes laugets medlem­mer til en lille sammenkomst i salen. Her blev der serveret pølser og en øl til de medlemmer, som hav­de meldt sig til.
N. P. FengerPS: På vores Facebookvæg er der billeder og film fra udspændingsprocessen.


Opdateret: 2017-11-17 19:01:39.