Nyhedsbrev

  • Januar 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 1

Fra den korresponderende reder

Den 21. januar gennemførtes nogle sejladser med Tilia i samarbejde med Danmarks Radio med det formål at filme nogle væsentlige aspekter af Bronzealderens transportmuligheder.

Så tæt på redaktionens slutning kan en fyldestgørende beskrivelse ikke nås.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at den succesfyldte dag næppe var blevet til noget uden væsentlig assistance fra nærliggende klubber (udover nogle venlige vejrguder).

Medlemmer fra kajakklubben bragte Tilia fra beddingen hen til Nordborg Roklubs bro. Klubben havde stillet broen til rådighed og havde accepteret, at vi monterede endnu en klampe på broen. Også deres udendørs bænkarrangement blev anvendt til udskænkning af varm suppe mellem de to sejladser.

Nydambådens Laug havde velvilligt stillet redningsveste til rådighed.

Deutsche Ruderverein Norderharde havde stillet sit vidunderlige klubhus til rådighed.

Sønderborg Brandværns Søredningstjeneste stillede med en søredningsjolle for at forøge sikkerheden og for at danne platform for DRs fotograf på den første sejlads.

Selv om der sidenhen skal beskrives mere om dagens forløb, dog disse ord om DR:

Det var morsomt og imponerende at se den professionelle tilgang som de forskellige grupper havde til jobbet. De første vi mødte var kostumefolkene, der indhyllede os i ejendommelige klædningsstykker og siden sminkede os (oh dear).

Siden oplevede vi optagefolkene, der brugte op mod en halv snes optagelser for omhyggeligt at kreere en umiddelbarhed i mødet mellem to deltagere.

Tilia som Bronzealderbåd, optagelse til DR-film, 2017-01-21.
Tilia som Bronzealderbåd, optagelse til DR-film, 2017-01-21.
Foto: Henry Stefansen.


DR-staben, vel 12-14 personer, var meget behagelige at omgås, udadvendte som de var.

Vore egne deltagere i dagens ”anstrengelser” har med deres deltagelse fået tak nok.

Vi var glade for at vi kunne deltage og derved udbrede samfundets kendskab til Hjortspringbåden og -lauget.

Tilia som Bronzealderbåd, manden i den gule overlevelsesdragt er fotografen.
Tilia som Bronzealderbåd, manden i den gule overlevelsesdragt er fotografen.
Foto: Bent Aasand.


Dyvig, 22. januar 2017

Knud V. Valbjørn

PS: Som jeg har fattet det, vil DR’s udsendelse indledes på DR1, 2. april kl. 20:00. Vores indlæg vil være 9. april som nr. 2, DR1, kl. 20:00.

Opdateret: 2017-01-26 17:49:29.