Nyhedsbrev

 • April 2017
 •  22. årgang
 • Nr. 2

Björkebåden Status efteråret 2017

Udarbejdet af Bent Aasand


Ja så gik det første år med at bearbejde den store træstamme, der er hugget utallige spåner ud af stam­men.

Den rå stamme, efter afbarkning – opmærkning, bearbejdning med El-høvl

Mange spåner skal hugges/høvles af, mange overvejelser om hvordan og hvor meget. Gemmer stammen på finurligheder som gør at vi bliver nødt til at ændre planen og finde nye løsninger, hele tiden med tanken på hvordan de gjorde det for 2000 år siden.

I denne forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på hvordan livet var i jernalderen, hvordan blev man uddannet til håndværk. De kunne jo ikke læse og skrive, jo de kunne slå en streg i sandet eller tegne på jorden, men en arbejdsbeskrivelse som vi kender det i dag har de ikke haft. Kunne det have foregået som vi ser det i Nordisk mytolog at alt blev videregivet som vers, noget du kunne lære udenad! Hvad med måleme­toder, hvad blev der brugt. Der var ingen metersystem og begreber som tommer, fod eller alen var heller ikke helt kommet frem. Men tingene kom til at passe sammen med eller uden målesystemer. En ting har vi dog til fælles, og det er at det er træstammen der bestemmer resultatet og håndelaget der giver finish. Den glæde vi oplever i at arbejdet med træet må være den samme som de gamle mestre fik.

Udførte og kommende opgaver

 1. Udvendig udformning/tilpasning – er gennemført
 2. Beslutte stævnform – er gennemført
 3. Indvendig udformning/tilpasning, vi lige før afslutning
 4. Færdigbearbejde stammen og klargøring til udspænding – er i gang
 5. Udspænding – termin lørdag 2017-10-07
 6. Bearbejde de to stævne
 7. Bearbejdning af de 2 bordplanker (vil blive gennemført i løbet af det kommende efterår og den kom­mende vinter)

Udvendig udformning, der bliver arbejdet med kædesav, El-høvl samt div. andet hånd­værktøj

Stævn tildannes med gammel skovsav.

Mange ting gør sig gældende under­vejs. Der er knaster, steder med råd, alt sammen noget der skal tages stilling til. Igen viser det sig at det er træet der afgør fremgangsmåde. I processen ser vi meget på hvordan Vikingeskibsmuseet i Roskilde gjorde, men må gang på gang konstatere at vi ikke kan lave et nøj­agtig kopi, men en båd ud vore forudsætnin­ger med hensyn til træ og andre ressour­cer. Så vi laver en båd der tager udgangs­punkt i Björkebåden men at båden bliver ud fra vores fortolkning.Indvendig udformning


Der fjernes træ af siderne. Alm. diskussion.

Side glattes.

Den indvendige udformning foregår i flere eta­per:

 1. Tilskæring af bølgeform – er gennemført
 2. Udhuling af stammen (frem til de to stævne) – er gennemført
 3. Tilskæring af de to stævne – er gennemført
 4. Udhuling færdiggøres – vi arbejder på de sid­ste spåner

Udspænding (termin lørdag d. 7. ok­tober 2017)

 1. Bundstykket lægges i vand for at øge fugtigheden i hele stykket (1 uge nedsænket i vand)
 2. Bundstykket tømmes for vand
 3. Bål til opvarmning etableres
 4. Opvarmning og udspænding gennemføres

Følgende billeder er fra Vikingeskibsmuseet

Opvarmning af båd.
Brandslukning.
Udspænding.


Beslutte stævnform

Viste billeder er fra Vikingeskibsmuseet.

Stævne monteres.
Stævne monteres.


Stævne monteres.
Stævne monteres.


Stævnene er sammensat af flere stykker som både bliver limet og klinket på.Opdateret: 2017-09-11 20:21:40.