Nyhedsbrev

 • April 2017
 •  22. årgang
 • Nr. 2

Udspændingsprocessen for Björkebåden lørdag d. 7. oktober

Udarbejdet af Bent Aasand.


Processen

 1. Klargøring af bundstykket til udspænding (bearbejdning til slutmål, øge vandindhold i båden)
 2. Klargøring af bålsteder (langbål for opvarmning af båden – samt suppleringsbål)
 3. Opvarmning af båden
 4. Udspænding
 5. Efterarbejde
 6. Udspændingsprocessen er en varmeproces som gør det muligt at forme bundstykket til den endelige form, som så danner grundlag for færdiggørelsen af båden.

Klargøring af bundstykket før udspænding

Bundstykket skal færdigbearbejdes således at materialetykkelsen overholder følgende. Sider mellem 15 og 20 mm. Bund mellem 30 og 35 mm. Overgang mellem bund og sider gøres løbende aftagende fra bund til si­derne.

En uge før udspænding lægges bundstykket i vand for at opnå det rigtige vandindhold (ca. 25 %). Der la­ves en tilpas stor udgravning på plænen foran Lindeværftet, udgravningen skal kunne rumme bundstykket således at det er dækket af vand.

Klargøring af bålsteder

Vandforsyning etableres (denne vandforsyning skal være til stede under hele forløbet

Langbål for opvarmning af bundstykket. Udgravningen skal tilpasses længden af bundstykker således at den største varmemængde bliver omkring midtskibs. Vi skal opnå en temperatur på ca. 140 grader, ved den­ne temperatur udvikles den rigtige vanddamp inde i træet som gør det muligt at forme bundstykket.

Suppleringsbålet er lager for optændte træstykker som skal bruges til at justere/fastholde varmekilden

Opvarmning af bundstykket

Bundstykket placeres over langbålet således at de to stævne ikke bliver direkte påvirket af varme, bundstykker placeres i en højde på ca. 40 – 50 cm. Over varmekilden, de to stævne placeres på bukke eller andet så vi får den ønskede højde over varmekilden.

Når temperaturen er omkring de ca. 140 grader, tager vi bundstykket væk fra varmekilden hvorefter vi belaster/undersøger og træet har den rette smidighed så udspændingen kan finde sted, mangler der smi­dighed placeres bundstykket igen over varmekilden.

Udspænding af bundstykket

Udspændingen foregår ved at tilpassede rafter presses ind mellem de to sider, vi starter indefra midtskibs og arbejder os ud med stævnene, længden af rafterne øges således at vi opnår en total bredde midtskibs på ca. 70 cm. Rafterne skal blive i bundstykket indtil formen er sikret med spanter.

Efterarbejde

Bundstykket skal efterarbejdes således at ”brandsår” høvles eller skrabes væk, kanten hele vejen rundt skal renses for brændt træ, der er afsat ca. 5 cm. Hele vejen rundt som kan fjernes, dette er også den første tilpasning i overgangen til bordplankerne.

 1. Bundstykket transporteres ind på byggestedet i hallen
 2. Bålsteder dækkes til efter at man har sikret sig at alle gløder er slukket.
 3. Vandslanger afmonteres og hænges på plads.

Gennemgang af nødvendig teknik, viden og organisation.

Teknik. (Materialer, Værktøj og maskiner)

 • Rafter (skal købes)
 • Træbukke
 • Økser
 • Save
 • Savbuk
 • Skruetvinger
 • Målebånd
 • Trækølle
 • Klude til nedkøling af bundstykker (temperaturstyring)
 • Vandforsyning med slange (gerne med sprøjtehoved der kan forstøve)
 • Brandslukningsudstyr
 • Graveredskaber (skovl og spade samt en rive)
 • Håndsprøjte
 • Vandkar til klude
 • Førstehjælpskasse
 • Brænde til bål
 • Telte/læsejl
 • Bord
 • Grill med grillkul
 • Presenning

Viden (Knowhow, Know-why samt intuition)

Knowhow

 • Udspændingsprocessen
 • Fremstilling af rafter
 • Brandslukning
 • Førstehjælp
 • Måleprincipper

Know-why

 • Varmens påvirkning af træet
 • Betydningen af det korrekte vandindhold
 • Intuition
 • Problemløsning efter behov under hele forløbet

Organisation

Planlægning. Vi bruger tirsdag d. 3. oktober til at gennemgå hele forløbet, inden da bedes folk tilmelde sig, hvis de ønsker at deltage d. 7. oktober.

 • Udføre (ud fra hvem der deltager bliver man tildelt opgaver)
 • Kompetencejustering (der vil blive instrueret efter behov)
 • Kommunikation (Der bliver informeret mundtligt og skriftligt under hele forløbet fra d.d.)

Opdateret: 2017-09-11 20:32:24.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.