Nyhedsbrev

  • April 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 2

En vintersejlads

I begyndelsen af november måned kom der en mail fra Danmarks Radio om, at de er i gang med at forberede en udsendelsesrække med titlen: Historien om Danmark. Den skal handle om udviklingen fra stenalderen frem til i dag. Til det formål har man brug for optagelser med en skibstype, som har været brugt i bronzealderen. Selv om Hjortspringbåden er fra den tidlige jernalder, er denne skibstype sikkert meget lig med de skibe, som man benyttede i bronzealderen. Vi blev derfor spurgt, om det ville være muligt at få Tilia med en besætning til at medvirke i de ønskede optagelser. Men det skulle være i januar måned. Vort første svar var ret afvisende, idet vi gjorde opmærksom på, at det på denne årstid ofte er koldt med mulighed for sne og is i Dyvig. Det var også tvivlsomt, om et tilstrækkeligt antal af vore medlemmer ville trodse årstidens kolde vejr for at søsætte og sejle båden. Men vi lovede at forelægge det for medlemmerne. Det skete ved medlemsmødet først i december, og her viste det sig, at der var mange medlemmer, som syntes, at det var en spændende ide. Valbjørn påtog sig den store opgave at være tovholder for projektet og i løbet af december måned blev det hele forhandlet på plads.

Der blev aftalt to mulige dage for optagelserne. Det var lørdag den 7.januar og lørdag den 21. Den første uge i januar var det koldt med frostvejr og der dannede sig is ved bredden af Dyvig. En sejlads var derfor umulig den første af de to lørdage. I den følgende periode blev vejrudsigten studeret grundigt og viste sig positiv, da lørdag den 21. nærmede sig. I dagene forinden var alle forberedelserne gjort og fire biler fra DR var ankommet med udstyr og de medvirkende personer. Endeligt oprandt lørdag morgen. Vejret var mildt med et let skydække og næsten ingen vind, altså ideelt til formålet. Tilia blev kørt til Dyvig, søsat og fortøjet ved flydebroen ved roklubberne. Den tyske roklub havde med stor venlighed stillet sit klubhus til rådighed. Her var DR’s personale travlt beskæftiget med at iklæde de medvirkende bronzealderdragter. Det viste sig, ad disse dragter var ganske varme, hvilket blev værdsat under sejladserne. Derudover fik vi en let sminke i ansigtet og på hænderne, således at vi ikke så alt for vinterblege ud.

Formålet med optagelserne var at vise en handelsrejsende ved navn Birk, som ad søvejen skulle ud i verden for at udveksle varer.

Ind i mellem, at vi fik ordnet påklædningen, kunne vi iagttage, hvorledes de medvirkende fra DR, som var iført de historiske dragter, bar kurve med Birks varer ud på broen, således, at de senere kunne lastes om bord i Tilia.

Endeligt oprandt tidspunktet, hvor Tilia kunne stå ud. Svenstrup Brandværn havde søsat deres store røde gummibåd, som er udstyret som redningsfartøj. Om bord på dette var en af fotograferne fra DR med sit store kamera. Først sejlede vi frem og tilbage i det lavvandede område ved østsiden af Dyvig mellem roklubberne og Dyvig Bådelaug. Men det var næsten vindstille og det blev vurderet som forsvarligt at sejle forbi Dyvig Badehotel og hen i bugten i nordsiden af Dyvig. Op ad skrænterne var der grønne marker. Træerne strakte de nøgne grene som silhuetter op mod den vinterblege himmel. Sivene i vandkanten lyste fint op i gulbrune farver. Ind i mellem kom der et svagt solstrejf. Det var med andre ord det perfekte sceneri for DR’s optagelser. Ind i mellem hørtes en ildevarslende brummen fra oven som om et stort insekt nærmede sig. Det var en drone, som optog billeder fra luften.

Sejlads med Tilia i DR serie: Historien om Danmark, 2017-01-21.
Sejlads med Tilia i DR serie: Historien om Danmark.
Foto:  Fra optagelserne 2017-01-21, med tilladelse fra DR.

De af os, der padlede, kunne nogenlunde holde varmen i de historiske dragter, som vi var iført. Værre var det for skipperen, rorgængeren og trommeslageren, som var fysisk inaktive.

Da vi havde sejlet en times tid, lagde Tilia atter til ved roklubbernes bro og vi gik i land. På plænen blev der serveret varm tomatsuppe, hvilket var meget kærkomment.

Derefter lagde Tilia atter fra til endnu en sejlads. Men til forskel fra den første sejlads var der nu en kamera-mand med sit store kamera med om bord. På den måde kunne man få optagelser, som viser, hvorledes Tilia bliver sejlet.

Til sidst havde DR fået tilstrækkeligt med optagelser. Tilia blev nu taget på land og kørt tilbage til Lindeværftet. Der blev ryddet op og vi samledes derpå alle i værftets sal, hvor der blev serveret labskovs. Det blev til et hyggeligt samvær med DR folkene, som også fik lejlighed til at se, hvad vi beskæftiger os med til dagligt.

Denne vintersejlads var en stor oplevelse for os alle, ikke mindst fordi vi var utroligt heldige med vejret. Men vi foretager næppe sejladser på denne tid af året fremover. Dertil er vintervejret for koldt og for ustadigt.

N. P. Fenger

Opdateret: 2017-04-23 22:41:23.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.