Nyhedsbrev

  • November 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 4

Björkebåden status november 2017

Efter en vellykket udspænding lørdag d. 7. oktober er vi nu gået i gang med at færdiggøre bearbejdningen både ud og indvendig, meget skal gøres for at vi kommer videre med byggeprocessen.

Den udspændte bund.Der skal måles ud til stævnstykker som skal formes, vi skal have stamme 2 hjem til Lindeværftet, denne stamme skal give materialet til de to bordplanker. Der skal gennemføres forsøg i dampbøjning af spantestyk­ker m.m.

En helt anden ting er at finde et navn til båden, jeg har haft mange forskellige navne i tankerne, men ven­der hele tiden tilbage til navnet på vores lokale gudin­de Nerthus. Den romerske historiker Tacitus skriver følgende om nogle nordgermanske stammer.

Nerthus.Der er intet bemærkelsesværdigt om nogen af disse stammer ud over deres fælles dyrkelse af Nert­hus, det vil sige Moder Jord. De tror, at hun interes­serer sig for menneskernes gøremål og at hun færdes blandt dem. På en ø ude i havet er der en hellig lund, hvor der holder en hellig vogn dækket af et klæde. Kun én præst er det tilladt at røre den. Han kan for­nemme gudindens tilstedeværelse, når hun er dér i sin helligdom, og han følger hende med stor ærbø­dighed, når hun trækkes af sted af køer. De steder, hun vælger at ære med sin tilstedeværelse og tage ophold, fejres det som en festlig højtid: Ingen drager i krig, ingen løfter våben – faktisk lægges alle våben bort. Kun da kendes fred og ro, og de prises indtil gudinden, træt af menneskers selskab, føres af samme præst tilbage til sit tempel. (fra Germania, kap. 40).

HellesøHvor denne ”ø ude i havet” ligger er ikke nævnt, men i 1860’erne fremsatte historikeren Anders Ludvig Jacob Michelsen den påstand at det kunne være Als, her findes Hellesø med engen Lønsemaj omkring den.

Hellesø
Faktisk at hendes vogn ligger på bunden af Hellesø på Als. Man mente dengang at det var Als der var tæt­test på gudernes land, det er derfor der er så mange gravhøje på Als. Det er de gamle konger fra Fyn, Sjælland og Jylland der er begravet på Als, fordi så havde de ikke så langt til Valhal.


Teorier

Den engelske forsker Hilda Davidson har foreslået, at Nerthus og Njord oprindelig udgjorde et guddom­melig søskendepar, der sammen havde børnene Frej og Freja. De to børn beskyldes i ”Lokasenna” for at have et incestuøst forhold. Snorri Sturluson beskriver i Ynglingesaga, at broder-søster-ægteskaber var ud­bredte og accepterede blandt vanerne, men ikke blandt aserne. I en sådan konstellation skulle Nerthus altså være gudinde for agerbrug og landets afgrøde, som modstykke til Njord, der var gud for havet og fangsten på havet.

I vikingetiden var dyrkelsen af søskendeparret Frej og Freja meget udbredt, hvorimod Njord indtager en noget mere tilbageholdende rolle. Er ovenstående teori korrekt, kan Frej og Freja have overtaget deres for­ældres rolle. Freja havde også en berømt vogn, ganske som Nerthus, denne vogn blev dog trukket af katte og ikke af køer.

Andre har ment, at Nerthus og Njord var to aspekter af en og samme gud, der i så fald enten var hermaf­rodit eller i stand til at skifte køn.

Opdateret: 2017-11-17 16:11:28.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.