Nyhedsbrev

  • Januar 2017
  •  22. årgang
  • Nr. 1

En målstyret vej til skolen

Dette er titlen på en konference, hvor første del blev afholdt på Gram slot den 8. december 2016. Som repræsentant for vort laug deltog undertegnede.

Nedenstående er et kort referat af dagen.

Baggrunden er, at kulturministeren og børne- og undervisningsmisteren i 2013 besluttede at understøtte samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner. Det er formålet at styrke de resurser, som der er i kulturinstitutionerne i forbindelse med skolernes undervisning. Til det formål blev der oprettet et netværk, kaldet Nationalt netværk af skoletjenester. Dette netværk skal opsamle erfaringer fra hele landet om samarbejdet mellem skoleverdenen, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer.

Der er allerede indsamlet en del erfaring om et sådant samarbejde. Kulturinstitutionerne skal kunne tilbyde noget relevant, således at eleverne lærer noget. Det stiller krav om passende pædagogik. Lærerne skal på deres side se et formål med dette samarbejde, idet der bruges en del af undervisningstiden. Det kræver en del koordinering. Eleverne skal transporteres fra skolerne til det eksterne læringssted og tilbage. Nogle steder er der afsat penge til dette formål, men ikke alle steder. Er der tale om større afstande, kan det komme på tale at undervise, mens man kører i tog eller bus. Interesserede kan søge yderligere oplysning på: Skoletjenestenetværk

Dagen blev afsluttet med gruppearbejde. I et af værelserne var der på gulvet bredt et stort tæppe ud. Som motiv havde det en forstørret udgave af den tidstavle, som kendes fra tidsskriftet Skalk. Hver gruppe fik nu udleveret en genstand, som var typisk fra en bestemt periode. Opgaven var nu at placere genstanden det rigtige sted på dette billedtæppe. Det var både lærerigt og sjovt.

N. P. Fenger


Opdateret: 2017-01-28 14:39:43.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.