Hjortspring mose på Als


Tilbage til Home
Til båden
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..
Kort over Hjortspring mose (Hjortspring bog) på Als.

Den lille (50 x 45 m) Hjortspring mose, hvor båden dukke frem igen i 1880'erne under tørvegravning.

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster