Hvad sker der på Lindeværftet ?


Tilbage til Home
Til båden
Her
Hidtidigt arbejde på båden.
Hvor kommer vore gædter fra ?
Gæstebogen på værftet.
Bådens historie.
Begivenheder i bådens historie.
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

2000

2000-09-03: Tilia på Als Fjord.

En tur på Als fjord
Billedet (5) og tekst er på
(56 kb)

Den første "hav"-tur med Tilia på Als Fjord, 3 sep. 2000. Læs om turen.

 

2000-05-06: Tilia på Gudenå.

Tilia på Gudenå
Billedet (3) er på
(70 kb)

Tilia på Gudenå ved Tollundmandens "genfødsels"-fest (50 år), 6-7 maj 2000. Læs om turen.

 


1999

1999-06-05: Båden er søsat officielt og døbt Tilia Alsie.

Den færdige båd på første sejlads.
Billedet  er på
(41 kb)

Tilia på sin første sejlads, 29 maj  1999 i Dyvig. Se omtale af alle 5 sejladser i 1999 her.

 

1999-05-06: Båden er færdig !!!

Den færdige båd.
Billedet (4) er på
(70 kb)

Båden er nu færdig og parat til sin jomfru sejlads den 5 juni i Dyvig.

 

1999-02-09: Det sidste sting er syet på skroget!

De sidste sting i agterstavn bagbord side.
Billedet (4) er på
(107 kb)
Den afsluttede syning af de sidste planker. Den benyttede metode, som ses på det nederste billede til venstre, til samling af rælingskanterne er udviklet af Lauget, der er ikke fundet nogen dele i fundet som viser disse detaljer, det nærmeste er tre syhuller i et stævnstykke lige under rælingskanten.

Forbindelsen er lavet ved at bore to 8 mm huller vinkelret på det skrå snit i rælingen i 65 mm afstand og herigennem trække sysnoren to gange og på indersiden sno den løse ende fire gange om den faste part inden det hele strammes op. Afslutningen sikres med et par knuder ned ad syningen ag rælingdplanken (detaljerne ses bedre på dette store billede).

Forbindelse mellem stævn og rælingsplanke..
Billedet (4) er på
(83 kb)

 

Et antal ribbestativer er nu sat sammen og bundet til klamperne på indersiden af båden.

Ribbestativer
Billedet (4) er på (150 kb)
Et ribbestativ består af en robænk af lindetræ, to søjler (en ved spant nr. 1 og 10) samt en dæksbjælke af ask, det hele holdes sammen af en hasselgren, som går gennem huller i enderne af førnævnte dele.

Ribbestativerne bindes til klamperne med tre-slået snor af lindebast, 6-7 mm i diameter og ca. 80 cm langt, detaljerne kan ses i det midterste billede til venstre.

 

Samling af ribbestativ
Billedet (4) er på (131 kb)
Samling af ribbestativ
Billedet (4) er på  (111 kb)

 

Styrbord side 1999-02-11
Billedet (4) er på  (103 kb)
Et blik frem i båden, spant 3 - 10
Billedet (4) er på  (117 kb)

Se nærmere på de seneste store billeder.

Top: Spydspids af jern


1998

Ved udgangen af december var den forreste halvdel af rælingsplankerne syet færdig til stævnstykket og rælingen og forlængelsen på stævnstykket er færdigbearbejdet til endelig form. I den anden ende mangler der kun 25 cm syning langs stævnstykket, det kan først gøres når rælingens overkant er rettet ind i "niveau", det vil være færdigt først i februar.

Båden er så parat til at blive sat ned på gulvet for montage af de øverste horn, som det kan ses på det venstre billede herunder er der ikke plads dette for loftet nu.

Styrbord side, set fra agter, 1998-10-01
Billedet (3 ) er26 kb
Båden set fra oven, agter, 1998-10-01
Billedet (3 ) er 24 kb

Ved udgangen af oktober mangler rælingsplankerne "kun" at blive færdigtilpasset ved tre af enderne ved stævnstykkerne, bagbord side for er færdigsyet, pånær de sidste to sting, der skal afvente rælingens slutbearbejdning. Styrbord side for, mangler at blive syet på de sidste 2 x 50 cm, langs sideplanken og stævnstykket.
I agterenden er den sidste tilpasning ved at blive foretaget, der mangler i alt ca. 2 m syning.

I den forreste halvdel er rælingen "nivelleret" og bredden tilpasset rælingsforlængelsen på stævnstykket, den er ca. 5 cm bred og 2 cm høj yderst, 3 cm inderst ved planken, kanter er afrundet.

Bådens indre ved udtagning af skabeloner.
Billedet (3 ) er 22 kb

Som det ses på billedet til højre, er skabelonerne i båden erstattet af afstandsstykker, som senere skal erstattes af toftearrangemenerne (ribbestativ).
Tofterne er ved at få den sidste afpudsning, tværstykker og søjler er groft tildannede og er ved at blive udmålt i båden.
Der eksperimenteres i øjeblikket med tilpasning af hasselgrene til samlingen af ribbestativerne, grenene skal være ca. 3 cm tykke og kunne krummes i facon efter de 10 klamperækker, det kræver at der er en tilstrækkelig saftspænding i grenen for at den ikke skal knække.


Styrbord side, set fra for, 1998-06-30
Billedet (3 ) er 15 kb
Styrbord side, set fra agter, 1998-06-30
Billedet (3 ) er 17 kb

Først i august er de to rælingsplanker færdige og placeret på deres plads i båden. De nederste kanter er groft tilpasset til sideplankerne i hele længden og på de midterste 6 m er kanterne færdige.

Syningen startes midtskibs og der sys samtidigt i begge sider, i begge retninger (for og agter) og der er nu syet 4 m, rælingsplankerne er "låst" til sideplankerne med 50 cm afstand. Dette for at sikre at båden ikke bliver skæv undervejs, vi kontrollerer med lodsnore fra en line udspændt over båden, ned til 3 fix-punkter i bundplanken.

Syning midt på bagbord side, set fra agter, 1998-08-13.
Billedet (3 ) er 27 kb
Nærbillede af syning, 1998-08-13.
Billedet (3 ) er 23 kb

Stævnenderne af rælingsplankerne er "låst" til hinanden hen over stævnklodserne, for at sikre rælingen og dens forlængelse på stævnklodserne kan komme til at passe sammen.


Styrbord side af båden,  1997-05-13
Billedet (3 ) er 37 kb

Onsdag, den 4 februar 1998, blev den sidste rælingsplanke, bagbord, limet sammen til den endelige bredde, som fortalt for styrbords planke nedefor og det overflødige materiale er nu næsten fjernet.

Et par af robænkene er færdiggjorte så langt at den endelige tilpasning til båden og ribbestativet kan foregå i båden, når rælingsplankerne er syet fast til sideplanker og stævne.

En større samling af padler (af ask) er færdige, den slags arbejde bliver brugt ind i mellem, når der ikke er plads til alle ved de store træstykker.

Top: Spydspids af jern


Hidtidigt arbejde

1997

I august 1997 blev de to sideplanker syet fast til bundplanke og stævne og er allerede blevet reparerede i agter ende, idet der var nogle lange revner midt i plankerne - i begge sider - de blev repareret ved at sy tynde lister af asketræ på plankerne. Denne teknik er også brugt på båden i jernalderen og er beskrevet i Hjortspringfundet.

Båden set forfra.
Billedet, (3)  er 22 kb

Det nedre horn - på billedet til venstre - er nu færdigtilpasset og det i agter ende under arbejde. Hornene og bundplanken er samlet med fer og not og bliver senere også limet, sandsynligvis med en lim lavet af birketræstjære og bivoks, og derefter forsynet med to egetræsnagler igennem feren.

De to rælingsplanker er stadig under bearbejdning, de er ikke brede nok, så vi er nødt til at forøge bredden ved at lime 6 cm tykke planker til hver rælingsplanke (øv!) således at den samlede bredde er større end 55 cm midt på plankerne.

Dette blev gjort 19 november 1997 for styrbords planke (se billedet), hvortil fire stykker træ er blevet limet. Limfugerne er 10 cm brede langs planken og 20 cm imellem tilsatsstykkerne, fugetykkelsen er forsøgt holdt under 0,7 mm
Limen er en tokomponent epoxy - System West - med en silica-filler. Arbejdet er udført af en ekspert i brug af denne lim: Bådebygger Arne Wahl, Stenstrup Bådebyggeri og Trævarefabrik.
Planken er nu under bearbejdning, hvor tykkelsen reduceres fra 6 cm til 1,5 cm, undtaget hvor klamperne skal være, det er de ribber der ses på dette billede.

Bagbord planke er ved at blive forberedt til limning.


1997-05-13, vi er nu tæt på at have afsluttet syningen af de to sideplanker til bundplanken og de to stævnstykker. Det har været ganske vanskeligt, plankerne har en skråtskåret overlapning af 20 til 25 mm bredde og en tilpasnings tolerance under 1 mm, for at tætningsmaterialet holdes sikkert mellem plankerne.

Afstanden mellem sy-stingene er ca. 70 mm langs plankerne og 50 mm langs stævnstykkerne. Sy-materialet er en to-slået 5 mm line, lavet af lindebast og indsmurt i trætjære. Syningen er fortløbende med to tørn i hvert sæt syhuller (6 mm), der bruges et dobbelt låsende knob - som beskrevet i Hjortspringfundet.

Til tætningsmateriale har vi valgt kartet ubehandlet fåreuld, som derefter er dyppet i en varm blanding af oksetælle og linolie (80% / 20%)

Før syningen af plankerne, er disse blevet imprægneret med trætjære (den brune farve som ses på billederne på denne side).

Top: Spydspids af jern


1996 -- Nogle overskrifter

Hjortspringbåden på Lindeværftet, 1996-10-31.
Billedet, (3), er fuld skærm 106 kb

Båden, som den så ud 1996-10-31 på Lindeværftet.

Bygning

Bundplanken er færdig og de to stævnklodser er syet på plads. Alle skjulte flader er blevet imprægneret med trætjære (fyrretræ). For at gøre syningen vandtæt, er der placeret en tætning af fåreuld, dyppet i en oksetalg / linolie-blanding (80%/20%) mellem fladerne.

Stævnblokkene er blevet sikret til bundplanken med bredt bræt, 2,5 cm tykt, af eg, tappet igennem det øvre horn og ned i bundplanken, begge steder er brættet sikret med to gennemgående egenagler (30 x 15 mm).

Et skelet af spånplader (9 stykker, som ses på billedet ovenover), med form af bådens indre, er blevet fæstet til bundplanken (bindinger) for at fungere som midlertidige ribber, mens side- og rælingsplankerne sys fast. Syningen vil begynde sidst i oktober med de to sideplanker.

Dette arrangement giver de besøgende et godt indtryk af bådens størrelse (den ER stor).

Den ene rælingsplanke er tæt på endelig tykkelse (1,5 cm), den anden råt tilhugget.

Top: Spydspids af jern


Besøgende

Indtil slutningen af 1997, har vi haft ca. 4600 (1043 i 97 og 1656 i 1998) besøgende på Lindeværftet, fordelt på følgende lande ud over Danmark:

Tyskland

Skotland

Letland

Holland

England

Island

Sverige

Frankrig

Bangladesh

Norge

Indien

Schweiz

Grækenland

Rumænien

Luxembourg

Belgien

Rusland Kina Spanien Canada
Grønland      

Note: Grønland er en del af Danmark, men langt væk.

Få mulighed for at skrive i vores gæstebog

Så er man nødt til at møde op på Lindeværftet på Ellehave i   Holm (123 kB), en lille landsby på det nordlige  Als (86kB). Hvis det er for langt væk, så er der også en mulighed i Feedback.

Top: Spydspids af jern

Top  

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Status   Historie   Milepæle)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster