Nyhedsbrev

  • Maj 2019
  •  24. årgang
  • Nr. 2

Kalender 2019

Sebbe Als 50 års jubilæum den 20. juli

OBS! Der har været en forkert dato (19. juli), den rette er den 20. juli!

Se nærmere her.

Forslag til medlemsudflugt til Tollense i Tyskland

Se nærmere her.Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes tirsdag den 1. oktober 2019 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 10. september 2019.
Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2019-05-29 17:01:54.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.