Nyhedsbrev

  • Februar 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 1

Kalender 2018

Mandag den 5. marts, kl. 19

Generalforsamling.

Påskeudstilling og åbningstider

Torsdag den 29. marts til mandag den 2. april, 13 – 17.
Der udstilles malerier malt af Knud Vagn Valbjørn.

De næste emner til kalenderen

Fastsættes efter det medlemsmøde, som afholdes efter generalforsamlingen.


Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes den 8. maj, 2018 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 17. april, 2018.

Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2018-02-01 14:51:52.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.