Nyhedsbrev

  • November 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 4

Kalender 2018 / 19

December

Mandag den 3. december, fra kl.18:00 i Lindeværftet

    Traditionen tro afholder vi medlemsmøde med gule ærter den første mandag i december.
Prisen er 100 kr. per person. Tilmelding senest tirsdag den 27. november til:
    e-mail: post@hjortspring.dk
    Sonja, telefon: 2181 4038
    Liste ophængt i Lindeværftet

2019

Mandag den 4. marts

Generalforsamling


Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes den 12. februar 2019 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 12. februar 2019.
Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2018-11-08 13:17:29.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.