Nyhedsbrev

  • Maj 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 2

Kalender 2018

Åbent hus på Lindeværftet

Der er åbent på Lindeværftet i perioden 15. Maj – 15. August i følgende tidspunkter:

Tirsdage 14:00 – 21:00

Lørdage 14:00 – 17:00

I perioderne 14. juli – 04. August og 13. Oktober - 20. Oktober, alle dagene i tidspunkterne 14:00- 17:00

Sejladser i sommeren 2018

For at udbrede kendskabet til Hjortspringbåden og blive fortrolige med dens manøvrering, har vi valgt at gennemføre 4 sejladser fra Dyvig i sommeren 2018

Sejladserne er planlagt til tirsdag aften i ugerne 24, 26, 27, 28

Afgang fra Lindeværftet kl. 17:30, hvis vejret tillader.

Desuden planlægger vi en udvidet sejlads i weekenden 11- 12 August. Nærmere herom senere.

Er du interesseret i at sejle med, så mød op, nye medlemmer er meget velkomne.

Flensborg Ohøj

Dette er navnet på et havnearrangement i Flensborg i dagene 29. Juni – 01. Juli. Her deltager vi med stande, som viser noget om vores laug og vores håndværk.

September

    Medlemsmøde, ikke planlagt.

December, mandag den 3.

    Medlemsmøde - gule ærter.


Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes den 2. oktober 20188 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 11. september 2018


Organisationdiagram

Organisationdiagram

.

Indlæg sendes til: Lauget, e-mail: pr@hjortspring.dkOpdateret: 2018-04-30 15:22:53.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.