Nyhedsbrev

 • Maj 2018
 •  23. årgang
 • Nr. 2

Generalforsamlingen, mandag den 5. marts

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Jørn Anders Jørgensen blev valgt
 2. Formandens beretning blev godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab, som blev godkendt
 4. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg er:
  • Åse Ditlefsen Ferrão, genvalgt
  •  Lisbeth Simonsen, genvalgt
  •  Niels Peter Fenger, genvalgt
  • Sonja Madsen ønskede ikke genvalg, i stedet blev John Petersen valgt
 6. Valg af suppleant. På valg er:
  • Christian B. Hansen, genvalgt
   Lis Carstensen ønskede ikke længere at være suppleant.
   I stedet blev Jørn Anders Jørgen­sen valgt
 7. Valg af revisor. På valg er:
  • Hans Peter Rasmussen, genvalgt
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige kontingent (2019), som fortsat er 150 kr. pr. år
 9. Eventuelt


Opdateret: 2018-04-30 14:00:14.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.