Nyhedsbrev

 • Februar 2019
 •  24. årgang
 • Nr. 1

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes mandag den 4. marts kl. 19 i Lindeværftet

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg er:
  • Arne Lhjungmann Pedersen. Modtager ikke genvalg
  • Charlotte Jervelund. Villig til genvalg
  • Ib Stolberg-Rohr. Villig til genvalg
 6. Valg af suppleant. På valg er
  • Jørn Anders Jørgensen. Villig til genvalg
 7. Valg af revisor. På valg er
  • Jens Herborg. Villig til genvalg
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige (2020) kontingent
 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde og kaffe/the.


Opdateret: 2019-01-31 13:52:43.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.