Nyhedsbrev

  • Maj 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 2

Formandsberetning, Hjortspringbådens laug

Året 2017 startede med en meget stor begivenhed. DR lavede historien om Danmark, og brugte Tilia som billede på bronzealderfolkets store mobilitet.

Sejladser

Valbjørn forhandlede en rigtig god pris for at låne Tilia med mandskab. Første optagedag blev aflyst pga is i Dyvig, men den anden mulighed var der nærmest forår i luften, og dagen blev en hyggelig - om end lidt drøj dag for de pelsudklædte padlere. DR’s mandskab var svært glade for samarbejdet og den varme skip­perlabskovs i det lune Lindeværft.


Derudover blev der udført 4 sejladser i løbet af sommeren. Vi havde planlagt at sejle hver anden tirsdag aften, men enkelte ture blev aflyst pga for megen blæst. Turene ind i Mjels­vig og til Oldenor gik planmæs­sigt, og isætnings- og optagnings-proceduren er efterhånden kendt af mange.


Desværre blev Alsfjord dag, Oldtidsskibe dagene i Sottrupskov, såvel som Historiske dage ved Nordborg Slot aflyst i 2017, og de vil heller ikke finde sted i 2018.

Björkebåden

Stammen til Björkebåden blev hulet ud, og instruktionerne om udvidelse af stammen, så den kan blive bådens bund, studeret og diskuteret indgående. Der blev lagt et stort arbejde i at få stammen færdig til den 1. oktober, hvor den blev lagt i ’blød’ inden selve udvidelsen på medlemsmødet den 7. oktober.

På trods af tvivl og stor spænding hos flere, artede stammen sig efter reglerne og lod sig lidt efter lidt udvide til de ønskede 42 cm.

Stammen har en bøjning, og for at sikre god og fremadrettet sejlads, når båden er færdig har der været mange forslag til, hvordan der kan rettes op på det og sørget for, at båden bliver de rekommanderede 2 cm tyk hele vejen.

Stammen til sideplankerne ser I nu på græsplænen udenfor, men derom til næste år.

Åben hus

I 2017 holdt vi åben hele påsken, 3 uger i sommerferien, efterårsferien og alle tirsdage og lørdage ind imellem. Det blev i alt til 78 åbningsdage og med en bemanding på 2 giver det 156 vagter. Der har været rig­tig mange besøgende både fra Danmark, fra nabolande og til og med fra Australien. De fleste besøgende går herfra med en rigtig god oplevelse af at have set og følt et stykke danmarkshistorie og fået inspirerende for­tællinger med hjem. Antallet af besøgende var: 920, antallet af specialbesøg var: 290. Der kunne ses en stigning i besø­gende pga Historien om Danmark.

Et specielt besøg var veteranklubben, som kom med 13 stk. biler.

Udstillinger

Som sædvanligt blev der holdt påskeudstilling her på Lindeværftet med afrikansk inspire­rede malerier.

Mange lokale, som aldrig har været på Lindeværftet kom forbi – og var mere imponerede af Tilia end af skilderierne.

Den 21 og 22. oktober var vi som sædvanligt på Husflidsudstilling på Sønderborg Slot, hvor vi viser jer­nalder håndarbejde og håndværk. Der blev som sædvanligt solgt godt af vores håndarbejde – og som sæd­vanligt især af Gunnars flettehjul.

Andre aktiviteter

Håndarbejdsgruppen har været i gang med at udfordre brikvævningens kunst, og jern­aldergruppens unge dame har fået ny kjole, som svarer til mosefundets i farver og vævning. Der er lavet arm­bånd og halskæder og mange meter bånd.

Smedegruppen har smedet knive og bl.a. holdt kursus for besætningsmedlemmer fra Ny­dam Tveir, som har lavet kvindeknive og ildtøj m.m.

Vedligehold

Ved hjælp af ’blomstergaver’ fra Jens-Jørgen Kjær Rasmussen’s begravelse har vi kunnet sætte nyt og mere energivenligt lys op i hele Lindeværftet – jeg er sikker på, at Jørgen ville glæde sig over at oplyse os endnu i lang tid.

Der blev gjort forårsrent, kalket og malet, slået græs og klippet hæk, så her altid er pænt og rent, og vores hjemmeside blev opdateret og bladet kom ud – ja næsten ad sig selv.

Jeg ved godt, der ikke er tradition for at sige tak, men jeg vil alligevel takke alle, der har været med til at alt dette kunne lade sig gøre.


Holm den 5. marts 2018

Åse Ditlefsen Ferrão

 


Opdateret: 2018-04-30 14:03:50.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.