Nyhedsbrev

  • Februar 2019
  •  24. årgang
  • Nr. 1

Styreåre(r)

Indledning


Vi har  genem årene diskuteret, hvorledes Tilia blev styret. Også Rosenberg var meget i tvivl : se Rosenberg. Hjortspringfundet, p. 88.

Der er fremkommet forskellige hypoteser. Jeg forstår, at der er en artikel undervejs, der vil beskrive disse hypoteser. Til den ende fremkommes endnu én, eller måske to, der bør inkluderes.
Grundtanken i hypotesen er, at forslaget bør læne sig mest muligt op til Rosenbergs beskrevne fund frem for at udvikle et rorsystem, der er effektivt.

Styråredele, Rosenberg fig. 63, side 88.

Styråredele, Rosenberg fig. 63, side 88

Tegning: Rosenberg

Styreåren

Vi tager udgangspunkt i den af Rosenberg beskrevne styreåre (se ovenfor) uden at tilføje trædele, der ikke er fundet eller i hvert fald identificeret. Dog anvender vi tovværk (bastsnore), der bortset fra et enkelt bundt var fraværende over alt i fundet.

Rorophæng

Rorophæng

Tegning: Valbjørn

Hvor styreårens skaft passerer rælingen har skaftet en surring af lindebastsnor, måske nedfældet i en for­dybning. Surringen er forbundet med en løkke, der hægtes over den udragende ende af svøbet ved spant 1.

Vi beder rorgængeren sætte sig noget tilbage, så hans bagdel hviler på løftingen og hans knæhaser er tæt på spant-1-sædets forkant.

Der er ingen rorpind, rorgængeren drejer skaftet med sine barkede næver, vel muligt da rorfladen i hvert fald i første tilnærmelse rotationsmæssigt er afbalanceret i relation til skaftet, ligesom han kan vippe roret i frem- og tilbagegående retning, en slags kugleled mellem skib og styreåre.

Styreteknik

Styreteknik

Tegning: Valbjørn


Bemærkninger

Effekten af roret, kun 4,5 m fra Tilias tværmidterakse, er ca. 37 % mindre, end hvis roret havde være pla­ceret ved det nederste horns rod, men det må vi tage med.

Et ror med et tilsvarende arrangement kunne anvendes såvel til bagbord som i forstavnen.

Rosenberg nævner, at enden af rorskaftet var firkantet. Var der alligevel en rorpind, måske kort?

PS: Hvis vi skulle ud at sejle i 2019 bør vi afprøve hypotesen.
PPS: Hvor der i det ovennævnte er brugt ordene ”han eller hans”, kunne der også have været brugt orde­ne ”hun eller hendes”.

27. nov. 2018, K.V. Valbjørn

Appendiks

Efter at have set de af Arne L. fremdragne film på Youtube vedrørende Maori-kano-sejlads fra nutiden kunne man fabulere lidt over anvendelsen af løftingen som underlag for rorgængeren.

Denne kunne jo sidde i skrædderstilling eller på knæ på løftingen bag ved padlerne på spant 1. (Han kan jo også stå op, hvis han tør). Som Maorierne kunne han håndtere styrepadlen somme tider til styrbord og somme tider til bagbord, uden at styrepadlen var fikseret til båden.

Alternativ placering af rorgænger

Alternativ placering af rorgænger

Tegning: ValbjørnEn padler fra spant 10 kunne rejse sig, stå på risknipperne, gribe en styrepaddel og håndtere denne, hvis det var nødvendigt.

Placering af rorgænger for

Placering af rorgænger for

Tegning: Valbjørn


16. december 2018, K.V.V.

 

Opdateret: 2019-02-01 14:25:55.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.