Nyhedsbrev

  • Maj 2019
  •  24. årgang
  • Nr. 2

Vagter i Lindeværftet

Et væsentligt formål med Hjortspringbådens Laug er udbredelse af kendskabet til Hjortspringbåden og fundet. En af måderne at gøre dette på består i at have åbent i Lindeværftet og modtage besøgende.

For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at der er medlemmer, som er villige til at komme i Lindeværftet i åbningstiderne og fortælle om båden og fundet.

Igennem mange år har der været en del medlemmer, som trofast er mødt op til vagterne for at fortælle til de besøgende.

Men når der er få personer om opgaven, kan det let blive en byrde.

Vi vil derfor gerne spørge, om der er andre medlemmer af lauget, som kunne tænke sig at deltage i rundvisningerne for de besøgende.

Nogle vil måske mene, at man ved for lidt til at kunne vise rundt og fortælle. Det kan dog nemt læres. Der er altid to til stede på vagterne. I tilfælde af, at man er ny, vil man blive sat sammen med en erfaren deltager, således at man kan lære hvordan det kan gøres. Desuden findes der udmærket skriftligt materiale, som man kan lære fra.

Mange af de besøgende er meget interesserede, og det er altid en glæde at fortælle for et interesseret publikum.

Skulle du få lyst til at prøve, så send en mail til post@hjortspring.dk eller kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Foretrukket telefonnummer (Nogle har kun mobiltelefonen som nødtelefon)
  • Hvilke ugedage man kan deltage i vagter, det kan være 1 eller flere
  • Eventuelle begrænsninger, f. eks. Antal vagter i alt, hvilke perioder, …

Opdateret: 2019-05-02 15:21:45.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.