Nyhedsbrev

  • Februar 2019
  •  24. årgang
  • Nr. 1

Rengøring/oprydning i Lindeværftet
den 3. november 2018

Arbejdet med den nye båd, hidtil kendt som Björkebåden, har været i gang i længere tid. Ikke mindst be­arbejdningen af de to store planker, som skal danne de to bord, har frembragt mange spåner. Der er natur­ligvis jævnligt blevet fejet op, men det har ikke kunnet undgås, at en del spåner og støv har fundet vej til van­skeligt tilgængeligt steder. Det var derfor nødvendigt med en hovedrengøring. Lørdag den 3. november 2018 var der indkaldt til dette arbejde. Mange medlemmer mødte op kl. 9, hvor der blev indledt med morgenkaf­fe/the og rundstykker. Derefter tog man fat, Tilia blev kørt uden for, og snart var der gang i fejekoste og støvsugere.Rengøring
Rengøring
Platformen ved den østlige væg er adskilt for at undersøge for borebiller, det var der ikke, men derimod begyndende råd og svamp.
Vi har haft vand på gulvet nogle gange ved kraftig regn. Der er kasseret 4 paller. De resterende, og de nye, bliver behandlet med træ­beskyttelse på undersiden og påsat murpap for at beskytte mod opstigende fugt fra gulvet.

I tidens løb er der blevet fremstillet en række genstande, som har haft bestemte formål. En del af dem er siden blevet uaktuelle og de blev derfor kasserede. Efter mange timers indsats var der pænt og ryddeligt i Lindeværftet, således som det fremgår af de følgende billeder.

Billederne fra værftet er taget en tirsdag efter oprydningen og efter at værkstedet igen er blevet gjort klar til at arbejde i. Tilia er løftet så højt op det kan lade sig gøre i vore kranstativer, den skal ”undervognsbehandles”, ligeledes er vognen skilt ad for at fylde så lidt som muligt.
Ib


Værkstedet er indrettet så det mest praktisks med gode gangveje.
Værkstedet er indrettet så det mest praktisks med gode gangveje.
Tilia er ophængt i kranstativerne så højt som muligt, så vi kan komme til at behandle bunden. Pallerne til platfor­men er rejst op for at tørre.
Tilia er ophængt i kranstativerne så højt som muligt, så vi kan komme til at behandle bunden. Pallerne til platfor­men er rejst op for at tørre.
Bjørkebåden på sin nye plads.
Bjørkebåden på sin nye plads.
Nogle af vores halvfærdige skjolde er ophængt, så de viser arbejdsrækkefølgen, de stod før gemt bag arbejdsbænkene.
Nogle af vores halvfærdige skjolde er ophængt, så de viser arbejdsrækkefølgen. De stod før gemt bag arbejdsbænkene.
Høvlebænk med stativet til stævnprøvestykket, det skal re­pareres. Plankerne er til Bjørkebådens sider.
Høvlebænk med stativet til stævnprøvestykket, det skal re­pareres. Plankerne er til Bjørkebådens sider.
Den adskilte vogn til Tilia.
Den adskilte vogn til Tilia.
Undersiden af det midterste prøvestykke og udstillingssta­tiv (til Tilia).
Undersiden af det midterste prøvestykke og udstillingssta­tiv (til Tilia).
Indersiden af  det midterste prøvestykke. Det har været udsat for vejr og vind, det kan ses! Midterstykket er nu helt skilt ad og venter på at der fremstilles nye bastsnore.
Indersiden af  det midterste prøvestykke. Det har været udsat for vejr og vind, det kan ses!
Midterstykket er nu helt skilt ad og venter på at der fremstilles nye bastsnore.
Den rengjorte arbejdsbænk.
Den rengjorte arbejdsbænk.
Smedene rengjorde smedjen et par uger før.
Smedene rengjorde smedjen et par uger før.

Tilia blev derefter atter kørt på plads, og vi afsluttede med et godt måltid bestående af grillede ringrider­pølser og kartoffelsalat.

N. P. Fenger

Opdateret: 2019-01-31 15:12:23.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.