Nyhedsbrev

 • Maj 2018
 •  23. årgang
 • Nr. 2Persondataforordningen

Der tales for tiden meget om beskyttelse af personlige data. I EU-regi er der vedtaget en Persondatafor­ordning, ofte refereret til som GDPR – General Data Protection Regulation, som fra den 25. maj 2018 får fuld effekt.

Formålet er at beskytte personoplysninger af privat karakter.


Hjortspringbådens Laug registrerer nogle data om de enkelte medlemmer. Det drejer sig om udelukken­de om oplysninger, som er nødvendige for laugets drift:

I bogholderiet er følgende registreret

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Indmeldelsesdato
 • Sidste betaling af kontingent

I E-mailsystemets (Gmail) kontakter

 • Navn
 • E-mailadresse og eventuelt
 • Fysisk adresse
 • Telefonnummer
 • Om deltagelse i vagter, hvis ja: Under hvilke omstændigheder

Hjemmesiden

 • Hjemmesiden – hjortspring.dk – bruger generelt ikke Cookies1
 • Vores hjemmeside er placeret hos NetPlads.dk, hvor der opsamles data til statistik, men ikke person­henførbart

Dette emne uddybes mere her.

Andre oplysninger, f. eks. Personnummer registreres ikke. Oplysningerne må kun bruges til foreningens drift, ellers skal der foreligge accept fra hvert enkelt medlem. Oplysningerne skal opbevares sikket, således at uvedkommende ikke kan læse dem. De må ikke kunne findes ved en Google-søgning. Ethvert medlem kan på forlangende få oplyst om, hvad foreningen har registreret om vedkommende. Ved udmeldelse skal foreningen slette alt, som er registreret om vedkommende.


Ib Stolberg-Rohr, N. P. Fenger


 Cookies er små datafiler der bliver placeret på brugerens computer

Opdateret: 2018-04-30 14:24:28.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.