Nyhedsbrev

  • Maj 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 2

Søsætning af Tilia uden kran

Indledning

Refererende til Lumbyes kommentar ved medlemsmødet 5. marts vedrørende de stigende vanskeligheder med at søsætte Tilia på grund af svindende muskelstyrke hos de aktive søsættere genfremsættes herved et to år gammelt forslag med opfordring til, at et forsøg uden kran prøves.

Grundtanken

Vognen køres ud i vandet til båden flyder. Vognen trækkes på land.

Detaljer

Vognen bakkes hen mod ophalerslidsken. Hjulene fastlåses i langsgående retning. De agterste støtter på vognen fjernes. Båden støttes af 2 (eller 4) medlemmer iført waders.
Vognen bakkes ud i vandet, indtil trækfartøjets agterste hjul lige netop ikke rører vandet. Båden vil da flyde fri af vognen støttet af ovenstående medlemmer. Vognen trækkes op og støttemedlemmerne fører bå­den ind til land.
Der går ombord og sejles.
Ved afslutning på sejladsen sejles ind til land, besætningen går i land og støttemedlemmerne fører båden ud igen. Vognen bakkes ud under båden, denne fikseres til vognen og vognen trækkes på land.

Betænkeligheder

    A. To måske fire støttemedlemmer skal vade i vandet op til en dybde på 80 cm med waders. Men selv oldinge blandt medlemmerne vil kunne klare dette. Waders kan vel lånes til forsøget.

    B. Vognen vil være dyppet i saltvand (1,6%) i 2х10 minutter med en eventuel spuling med ferskvand efter­følgende. Virkningen af saltvandet på hjullejerne er vel ukendt, godt er det næppe på sigt.

Argumenter for

    C. Ingen håndtering af de tunge kranelementer på værftet ved start og slut, samt ingen montage og de­montage af elementerne under søsætning og landgang.

    D. En mere nænsom håndtering af båden. Trods vore fenderruller skraber bådens bug i dag alligevel lidt hen over sand og cement.

Afslutning

Argumenter og betænkeligheder taler for sig selv.

Et foto, der viser hvor lidt båden stikker i tom tilstand (10-12 cm).
Et foto, der viser hvor lidt båden stikker i tom tilstand (10-12 cm).
Foto: TRH, DREn måling af vanddybden
En måling af vanddybden
Tegning: KVV.


 Der er observeret ” en ret fast bund”, hvad det så end betyder i relation til vognens og bådens samlede vægt. Ligeledes er observeret nogle ”hovedstore sten”, der skal fjernes før forsøget.

Valbjørn, 20. marts 2018


Opdateret: 2018-05-01 14:10:24.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.