Nyhedsbrev

  • Maj 2018
  •  23. årgang
  • Nr. 2

Nogle besøgstal fra året 2017

Gennem mange år er det registreret, hvor mange besøgende der har været, når der har været lørdagså­bent. Nu har vi også oplysning for besøgstallet for de dage, hvor der har været tirsdagsåbent. For at få over­blik over, hvorledes tallene fordeler sig over åbningsperioderne, er det nyttigt at præsentere dem grafisk. Fi­gur 1 viser antal besøgende på tirsdage. De øverste tal langs den vandrette akse angiver uge nummeret. Uge 16 gælder for tirsdag den 18. april umiddelbart efter påske for dette år. Uge 39 svarer til tirsdag den 26. sep­tember, hvilket er den sidste tirsdag, hvor der var åbent. Ugerne 29-31 er den periode, hvor der var som­mer­åbent. Man ser, at vi skal helt hen til uge 23, d. v. s. begyndelsen af juni før der for alvor kommer gang i be­søgs­tallene på tirsdage. Ligeledes var der kun få besøgende på tirsdage i ugerne 35-39, det vil sige i sep­tem­ber måned. I alt var besøgstallet 130 voksne (blå) og 10 børn (orange) i den periode, hvor der var tirsdagsåbent.

Tirsdagsåbent.

Figur 1. Tirsdagsåbent.

Foto: Lauget

Figur 2 viser antallet af besøgende, når der har været lørdagsåbent. Det begynder med uge 15, som er lørdagen i påskeugen. Den dag var der mange besøgende. Men på dette tidspunkt var der påskeudstilling og et besøg på Lindeværftet også gav mulighed for se en maleriudstilling. Derudover var der ingen besøgende på lørdage for uge 19. d. v. s. begyndelsen af maj. Besøgstallene fra dette tidspunkt og frem til uge 39, hvor der ikke længere var lørdagsåbent, er meget uregelmæssige. Dette er i modsætning til tirsdagsåbent, hvor det største antal er i sommerperioden. Det samlede antal besøgende på lørdage i 2017 var 228 voksne og 15 børn.

Lørdagsåbent.

Figur 1. Lørdagsåbent.

Foto: Lauget

John Petersen/N. P. Fenger


Opdateret: 2018-02-01 17:23:13.

Fakta

Hvis der er udsagn, meninger eller holdninger i indlægene du kunne tænke dig at få uddybet,
så kontakt endelig lauget.
Dit indlæg vil blive blive sendt videre til forfatteren og blive besvaret af denne eller formanden.

Nyhedsbrevet kan ses i samme opsætning som papirudgaven i Arkivet og er velegnet til ud- skrift. (PDF-format).


Den sidst udkomne udgave af vores lille folder kan ses her i PDF-format.