HjortspringfundetBåden vi ville bygge

Båden er Hjortspringfundets mest imponerende enkeltstykke og er skandinaviens ældste planke-bygget fartøj, fundet hidtil.

Bådens bestanddele.
Bådens bestanddele.
 F. Kaul: Da våbene tav.


Den er en mere end 19 m lang kano, bygget af en bundplanke og af en side- og rælingsplanke i hver side, plankernes ender er holdt sammen af to stævnblokke. Dette giver et kølløst, rundbundet fartøj. Bundplanken og rælingskanterne er i begge ender forlænget i to 2 m lange opadbøjede horn (se billedet herover).

Båden er for det meste lavet af lindetræ, bundplanken og stævnklodserne er låst sammen af en lodret egetræsplanke (låseplanke), ligeledes er hornene holdt sammen af et stykke egetræ, egetræstykkerne er tappet ind i hornene og fikseret med egetræsnagler.

Et arrangement at 10 ribbestativer, lavet af en sædeplanke af lindetræ, to søjler (sneller) og et tværstykke af ask, det hele holdt sammen af en hasselgren, som er bundet fast til klamper udhugne i bund- og sideplankerne. Snore til fastbinding er lavet af lindebast. Samme slags snore er brugt til at sy plankerne sammen, der er ikke brugt metal noget sted i båden!

Båden er 13 m lang og 2 m bred indvendig, 0,7 m høj midtskibs og planketykkelsen varierer fra 3 cm i bunden til 1,5 cm ved rælingen, håndværket har været så godt at vægten kun har været ca. 500 kg, med 24 mands besætning og deres udstyr ombord, har totalvægten været ca. 2500 kg. Dybgangen har da været ca. 30 cm.

Hvad der ellers var

Hjortspring fundet er meget mere end selve båden, vi har også fået et bredt kendskab den Før-Romerske Jernalders våben og udstyr.

Det følgende blev fundet i mere eller mindre komplet størrelse og form:

  • Mere end 50 skjolde af lindetræ, det er det største samlede fund af bevarede skjolde fra hele Europas forhistorie. De har alle den samme basisform med længder fra 61 til 68 cm og bredder mellem 29 og 52 cm. Der er rester svarende til at der må have været mellem 60 til 80 skjolde.
  • Mindst 169 spyd, af hvilke de 138 var af jern - af meget forskellig form, fra 10 til 13,5 cm længde - og 31 af ben eller takker. Det længste spydskaft var 197 cm langt.
  • 11 sværd af meget forskellig form, men alle enæggede og grebtungen ligger i svæ- rets midtakse.
  • Der blev under udgravningen fundet rustaftryk af små tynde jernringe, dette lag har iflg, Rosenberg dækket 20 - 24 m², nok til 10 - 20 ringbrynjer, de ældste kendte i hele Europa. De må antages at være importerede fra kelterne i det centrale Europa.
  • De første eksempler på drejede trædele i det nordlige Europa, små dåser ca. 10 cm i diameter. Der blev fundet mange forskellige trædele til brug ved søtransport.
Til toppen af siden

Som originalmaterialet ser ud nu

Udstilling af fundet  på Nationalmuseet efter 1988

Nationalmuseets udstilling af Hjortspringbåden.
Nationalmuseets udstilling af Hjortspringbåden.
Foto: Aage Jensen


Nationalmuseets udstilling af enkeltdele fra Hjortspringfundet.
Nationalmuseets udstilling af enkeltdele fra Hjortspringfundet.
Foto: Aage Jensen

 

Kilder:

Opdateret: 2017-04-21 19:55:29.

Fakta

Johs. V. Jensen har i sangen:
Hvor smiler fager den danske Kyst
i vers 6. tolket viden om og respekt for for- tiden som en væsentlig kulturbestanddel i samfundet:


Hvad Haanden former er Aandens Spor,
med Flint har Old- bonden Tømret, kriget.

Hver Spaan du finder i Danmarks Jord,
er Sjæl af dem, der har bygget Riget.

Vil selv du fatte dit Væsens Rod,
skøn på de Skatte, de efterlod.