Tilbehør


I Hjortspringfundet var der fundet mange forskellige dele som ikke kunne henføres til at være en del af båden eller dens bevæbning, men nok som redskaber til brug i båden. En del af disse har vi lavet kopier af.
En nærmere beskrivelse af alle delene kan ses i afsnittet: Hjortspringfundet.

Redskaber til brug i båden

Øse


S-formet redskab

Redskaber til værktøjsvedligehold

Blæsebælgsrør

Personligt udstyr

Drejede dåser

Tenhjul

TenpindBagside af skjold med løs skjoldbule og greb.
Bagside af skjold med løs skjoldbule og greb.
Foto: H.P. Rasmussen


Jern

Smedning af dølle.

Smedning af dølle.
Smedning af dølle.
Foto: HSBLFakta

Princip for løst skjoldgreb.
Princip for løst skjoldgreb.

Skjoldgreb monteret.
Skjoldgreb monteret.


Hjemmesiden er under opbygning og der vil vre:

  • link der ikke virker.

  • Stavefejl.

  • Manglende logik.

  • Faktuelle fejl.

Hvis du finder noget der ikke er OK (bortset fra link), er du velkommen til at meddele dette til Webmaster