10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .Grundlovsdag 1999 blev Tilia, vor kopi af Hjortspringbåden, søsat officielt i Dyvig.

Der er nu gået 10 år med mange sejladser, omkring Als, på Kielerkanalen, på Slien, på Gudenåen, på Mjels Sø og på Nordborg Sø, fra magsvejr til kuling.

Vi har indhøstet mange erfaringer omfattende håndtering, søsætning, sejlads i al slags vejr, landgang og transport.

Resultatet af disse erfaringer, konfronteret med de mange valg, vi måtte træffe undervejs i konstruktion og fremstilling af båden skal dokumenteres for at have værdi.

Vi benytter lejligheden ved 10 års jubilæet at beskrive disse erfaringer, derfor dette jubiléumsskrift.

Samtidig dokumenterer vi nogle få af de mange spektakulære sejladser.

Endelig gør vi status over resultatet af indsatsen for at udbrede kendskabet til den fornemste båd fra Danmarks Oldtid,

Hjortspringbåden

Hjortspringbådens Laug


Kilder: