10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .

Copyright Hjortspringbådens Laug 2009, www.hjortspring.dk, Dyvigvej 11, DK 6430 Nordborg

Redaktion K. V. Valbjørn. Forfattere: N. P. Fenger, K. V. Valbjørn
Billedredaktion: I. Stolberg-Rohr. Layout: L.S. Andersen
Data: J. J. Kjær Rasmussen. Korrektur: O. Møller-Olsen

Oversigt over sejladser fra 1999 - 2008


Årstal 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008I I alt
Søsætning 6 2 3 1 3 3 2 3 1 1 25
Timer i vand 78 105 90 9 34 10 9 96 5 8 444
Sejlads i timer 20 20 31 2 8 6 2 18 2 4 116

Umiddelbart virker det ikke som mange timer i vandet og under sejlads. Når man alligevel kan bedømme sliddet, hænger det sammen med, at de lange udtørringer og de mange håndteringer inklusiv lastvognstransporter har bevirket store påvirkninger af bordstødene.

Første sejlads i Dyvig.
Første sejlads i Dyvig.
Foto: H.P. Rasmussen
Tilia for anker ud for Sønderborg Slot.
Tilia for anker ud for Sønderborg Slot.
Et motiv for en hellerister i keltisk Jernalder.
Foto:K.V. Valbjørn


Kilder: