10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .

Konstruktive valg


Springet

Springet på Tilia var valgt 30 cm større end Johannesens tegning fra 1937. Ved fuldt mandskab og tilhørende last er vandlinien stort set ens, hvorfor forskel i energiforbruget må være ringe. Styrbarhed og afdrift ved vind foran for tværs er en anden sag, især ved lille last.

Første sejlads i Dyvig.

Spændtov

Spændtovets nødvendighed har ikke kunnet verificeres. I tom tilstand, opklodset, hæver en blot lille stramning af tovet stævnene betragteligt, så nogen virkning har tovet under sejlads. Tovet er bekvemt, når mandskabet skifter plads og under ombordstigning.

Hornene

Bortset fra den æstetiske værdi er hornenes betydning ringe. Dog er det nederste horn nyttigt ved anløb af stranden. Ved anlæb til en bro eller en kaj er hornene en stor ulempe. Det har vist sig nødvendigt at padle båden sidelæns ind til kaj.

Som det diskuteres senere kan hornene have en funktion i forbindelse med fastgørelsen af styreårer.
Spantsystemer

De angivne hypoteser i figuren er sandsynliggjorte. Sæderne er lovlig korte og svøbet ved sædet gnaver i padlerens hofte, så en pude er nødvendig. (Mon nutidens menneske er mere rigeligt udrustet agten til end keltisk Jernalders menneske?)


Kilder: