10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .

Langturssejlads


Langdistance, 50 tag/min. Distance 23 sømil, 5 knob i snit.
Langdistance, 50 tag/min. Distance 23 sømil,
5 knob i snit.

Ved langturssejladser hviler 4 mand ad gangen i 3 min (f.eks. spant 8 og 3). Herefter overgår hvilet til spant 7 og 2 osv.

Teoretisk skulle denne reduktion af padleeffekten med 20 % sænke farten med 7 %. I praksis kan ingen nedsættelse af farten observeres, næsten tværtimod. Det kan forklares som følger:

Fysiologisk: I hvileperioden får man strakt musklerne, får skiftet stilling, får en slurk vand og er klar til at tage kraftigt fat efter de tre min.

Psykologisk: Ved begyndelsen af en padleperiode ser man frem til kun 12 min.’s arbejde - i stedet for en uendelig tid af padling, så man trækker umiddelbart mere.

Ved al sejlads er en tromme en nødvendig forudsætning for at kunne padle i takt (hvilket hæver den hydrodynamiske virkningsgrad).

Stabilitet

Som forventet er båden meget ustabil. En mand stående på rælingen medfører, at båden tager vand ind. Under sejlads virker båden beroligende stabil, sikkert fordi mandskabet automatisk korrigerer for selv små krængninger med deres kroppe. Ballast er ikke nødvendig.

Imidlertid kan båden fragte op mod 1 ton udover mandskabets masse.

Ombordstigning

Tilia sættes i vandet.

Den lave stabilitet, når båden ligger stille, gør, at ombordstigning skal være nøje tilrettelagt. Når besætningen stiger ombord fra en bro med stort set samme højde som rælingen, lægges et bræt fra broen ud over båden således, at det støtter på rælingerne i begge sider.

Ved ombordstigning fra åben strand skal båden trækkes fri af grunden, to mand skal stå i vandet midtskibs og holde båden nogenlunde lige, medens ombordstigningen foregår, to mand ad gangen symmetrisk om midterplanet.

Nogen hurtig bemanding er ikke set.


Kilder: