10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .

Styring

Fastgørelse af ror.

Under de første sejladsforsøg i 1999 var en stor åre (kopi fra fundet) fastsurret som ror ved det agterste spant, pegende skråt bagud.
Denne placering gav dårlige styreegenskaber. En bedre og endelig løsning blev at surre åren til roden af det nederste horn med et kryds- bændsel. Såkan den drejes om en lodret akse som sideroret på et vikingeskib ved hjælp af en rorpind (ikke identificeret i mosefundet).Vending ved Kalv� den 11 maj 2001.
Vending ved Kalvø den 11 maj 2001.

Båden kan foretage en drejning på 180 grader med en vendediameter på 62 meter, når udgangshastigheden ved drejningens begyndelse er 5 knob. Under drejningen formindskes hastigheden med 1 knob.I fundet var identificeret dele til en styreåre i hver ende af båden. Forsøg med en styreåre i både forstavn og agterstavn gjorde drejningen betragtelig skarpere. Praktisk er to styreårer nu ikke, ej heller nødvendig under almindelig sejlads.

Ved sejladser med vinden foran for tværs er der en kendelig afdrift. Nogle sejladser med forreste styreåre som en finne i bådens lateralplan formindskede imidlertid afdriften væsentligt. Endelige forsøgsresultater foreligger ikke.

I læ kan båden vendes "på en tallerken" ved at lade den ene sides mandskab padle, mens den anden sides mandskab skodder.

I et snævert farvand kan man imidlertid ikke vende på denne måde, hvis der er blot jævn vind. Skodning er meget lidt effektiv, hvorfor mandskabet vender rundt på sædet og padler båden baglæns.


Kilder: