10 år med Tilia til søs

. . . . .

Indhold

. . . . .

I laugets formål, § 4 står der:

At drive oplysningsvirksomhed med henblik på at udvide kendskabet til Hjortspringbådens og Hjortspringfundets historie.


Nedenfor er angivet det anslåede antal mennesker, der har lært Hjortspringbåden at kende ved hjælp af laugets aktiviteter.

Antal besøgende i Lindeværftet.

Antal besøgende i Lindeværftet.

Antal besøg på hjemmesiden.
Antal besøg på hjemmesiden.
Arrangementer
Søsætning 4.000
Diverse søsejladser 4.000
Gudenå 2.000
Kielerkanalen 10.000
Udstationering af Tilia
Gottorp 75.000
Frankfurt 15.000
Udstationering af prøvestykker
München 10.000
Simrishamn 25.000
Roskilde 1.000
Hjemsted Oldtidspark 600
Lokalt 1.000

I literaturen og ved seminarer har Hjortspringbåden fået ny aktualitet, også i arkæologiske kredse, grundet laugets arbejde:


Dreyer, V. og Valbjørn, B. Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk Jernalder. Hjortspringlaugets Forlag, 1999.

Valbjørn, K.V.: Hvad Haanden former er Aandens Spor. Hjortspringlaugets Forlag, 2003.

Crumlin-Pedersen, O. og Trakadas, Athena (Editors): Hjortspring, Vikingeskibsmuseet, Roskilde, 2003.

Jensen, J.: Danmarks Oldtid, Ældre Jernalder. p. 80-84. Gyldendal 2003.

Seminarer:
International Symposium on Boat and Ship Archaeology,
# 8 Gdansk 1997,
# 9 Venedig 2000,
#10 Roskilde 2003.


Maritime Warfare in Northern Europe, Nationalmuseet 2002.

Udgivne bøger.Kilder: