Nationalmuseets opmåling


Bådens hoveddimensioner opmåles med et laserlandmålerinstrument.
Bådens hoveddimensioner opmåles med et laserlandmålerinstrument.

Der var blevet aftalt et samarbejde mellem lauget og Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskning og Un- dersøgelse (NMF og NMU) vedrørende en opmåling af Hjortspringbådskopien og en efterfølgende afprøvning af båden. Ligeledes blev det aftalt, at vi skulle bidrage ved publicering af resultaterne.

NMF ønskede at opmåle båden inden første søsætning. Denne opmåling fandt sted 26. til 28. Maj.

Fred Hocker og Nadia Haupt fr a NMF dokumenterer stævnen ved hjælp af et Microscribe-udstyr. Resultaterne indlæses automatisk på en komputer.
Fred Hocker og Nadia Haupt fra NMF dokumenterer stævnen ved hjælp af et Microscribe-udstyr. Resultaterne indlæses automatisk på en komputer.

6 personer fra Nationalmuseet gennemførte målingerne ledet af Fred Hocker fra NMF. Ved hjælp af en “totalstation”, et landmålerinstrument, der anvender laser, blev bådens hoveddimensioner opmålt og automatisk indlæst på en medbragt computer.

Detaljerne i båden blev opmålt ved hjælp af en tredimensionalt bevægelig målearm, der sendte positionerne til en computer.Den opmålte stævn vist på en komputerskærm.
Den opmålte stævn vist på en komputerskærm.Den opmålte stævn vist som 3D-model.
Den opmålte stævn vist som 3D-model.


Den opmålte båd som linietegning.
Den opmålte båd som linietegning.Kilder:

Opdateret: 2017-04-22 22:55:00.