Videnskabeligt netværk

. . . . .

Indhold

. . . . .
Flemming Rieck
Født 7. april 1950, opvokset i Svenstrup på Als - tæt på fundstedet af Hjortspringbåden.
Cand. phil, i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet 1977.
Udgravningsleder ved Haderslev Museum 1973 - 84.
Museumsinspektør ved  NMU 1984.
Leder af  NMU fra 1993 - 2003.
Koordineret 10 års undersøgelser og udgravninger i Nydam Mose.
Fra september 2008 direktør for Køge Museum.

P. Terndrup  Pedersen
Prof. ved DTU Mekanik.
Preben Terndrup Pedersen er den person, der gennem de sidste 30 år har betydet mest for uddannelsen og forskningen i Danmark inden for det maritime område. Indsatsen har haft stor betydning for, at Det Blå Danmark i dag betegnes som en innovativ maritim klynge til gavn for dansk økonomi og det danske samfund.
Fra omtale på DTU's hjemmeside ved overrækkelse af Den Maritime Pris til PTP.

Søren Vadstrup
Uddannet til arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole i København, Afdelingen for Bygningsrestaurering.

Forskningsprojekt om vikingetidens skibsbygningsværktøj, skibsbygningsmetoder og træteknologi
Som led i dette har Søren Vadstrup studeret fund og kilder samt fortaget praktiske arkæologiske forsøg. Bl.a. har Søren Vadstrup været optaget af den våde træteknologi som et specielt nordisk/baltisk fænomen.

Flemming Kaul
F. 5.3.1955, dansk arkæolog; museumsinspektør ved Nationalmuseet siden 1986.
Kaul har især forsket i bronzealderen med hovedvægten på de religiøse forhold. Han blev i 2006 dr.phil. på afhandlingen Bronzealderens religion. Studier af den nordiske bronzealders ikonografi. Ud fra billedverdenen fra helleristninger og genstande fra perioden har Kaul forsøgt at genskabe myterne i bronzealderens religion.
Kaul er en engageret formidler og har skrevet adskillige bøger om arkæologiske emner, bl.a. Helleristninger: billeder fra Bornholms bronzealder (2005) og Europas dysser og jættestuer (1998).
I 2007 modtog Kaul Erik Westerby-prisen for sin store forskningsindsats, som har opnået international anerkendelse.
2010: Ridderkorset af Dannebrogordenen.

Harm Paulsen
Prof., eksperimentel arkæolog: at lave ild, bue og pil, Ötzi, ...
Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf.

Jens Risom
 
Esben Kannegaard
Cand. phil. museumsinspektør Museet for Syddjurs med ansvar for de arkæologiske arbejdsopgaver:
  • Ældre stenalders begravelser og bopladsfund.
  • Eksperimenter med stenalderens teknologi.
    Replica af kanoen fra Tybrind Vig.

Ole Magnus
Rebslager, konsulent for NMU.

Hans Ole Hansen
Forfatter.
Fra 1986 - 19xx, leder af besøgscenter Dybøl Banke.

Orla Madsen
Mag. art. i arkæologi fra Aarhus Universitet.
Direktør for Museum Sønderjylland.

Jørgen Lund
Moesgaard Museum.

Klavs Randsborg
Prof. i global arkæologi, Københavns Universitet.

Opdateret: 2017-04-22 13:58:09.

Fakta

Der er medtaget for- fatternes CV, hvor dette har kunnet findes.


Nationalmusets Marinarkæologiske Undersøgelser (NMU)
hed fra 1962 - 1995 Skibshistorisk Laboratorium.

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter (NMF)
Oprettet i 1993 på baggrund af en bevil- ling fra Danmarks Grundforskningsfond.
I nært samarbejde med Vikingeskibsmuseet og NMU i Roskilde har centret skabt sig en international position som verdens førende center for forskning i oldtidens og middel- alderens båd- og skibstyper.
Ud over praktisk arbejde med udgravning og konservering udføres et betydeligt teoretisk videnskabeligt arbejde for at tilvejebringe viden om datidens far- tøjers styrke, stabili- tet, håndtering og an- vendelse.
NMU/NMF blev nedlagt som selvstændig enhed i 2003.