Træ

. . . . .

Indhold

. . . . .

Træ

Hjortspringbåden var hovedsagelig fremstillet af lindetræ med enkelte elementer af ask, eg og hassel.

Medens de sidstnævnte træsorter i de nødvendige størrelser var umiddelbart lette at fremskaffe, kneb det betydeligt mere med lindetræ i de dimensioner, der var brug for. Til de fem planker, der udgør bordene, skulle bruges tre lindetræer med en diameter ved roden på mindst 90 cm og med en højde på 15-18 m før den første gren gik ud fra stammen. Den eneste type lindetræ, der kan indeholde så store stammer er skovlinden (småbladet lind), der stort set ikke findes i Danmark endsige i Vesteuropa, i hvert fald ikke tilgængelige, idet de oftest er fredede.

Lokalt lindetræ.
Lokalt lindetræ.
Foto: H.P. Rasmussen
Da der var behov for lindetræ til øvelser, skaffede trægruppen nogle stammer af storbladet lind. Disse lindetræer findes overalt i Danmark i allér og skolegårde. Her kunne man i hvert fald få 5-6meter homogen stamme uden sidegrene.

Gennem et af medlemmerne fik trægruppen forbindelse til Prins Richardt af Berleburg, hvis “Oberförster” anbefalede os at lede efter træer øst på. Han var tilmed så venlig at sætte en annonce i et forst-tidsskrift.

Før fældningen i Polen.Før fældningen i Polen.
Før fældningen i Polen.
Foto: H.P. Rasmussen

Her igennem kom vi i forbindelse med det polske skovdistrikt Kisielwo i Kwitaino, ca. 100 km. syd for Gdansk, hvor der stod nogle

lindetræer af tilstrækkeligstørrelse. Trægruppen var nede at besigtige træerne.

Seks træer blev udvalgt som mulige emner. Aftalen blev, at de kunne fældes én efter én, indtil tre var godkendt.

En kontrakt blev udfærdiget, licensen til fældning og udførsel blev opnået (træerne var fredede), og de nødvendige midler blev skaffet gennem Fabrikant Mads Clausens Fond.

Prisen var 1.000 US $ pr. kubikmeter brugbart træ.

Ved slutningen af 1993 tog trægruppen igen til Polen for at overvære fældningen og godkende de fældede træer. 4 måtte fældes før 3 var godkendt. Vi fik imidlertid den kasserede træstamme gratis.

I januar 1994 ankommer stammerne til Lindeværftet til en samlet pris af 140.000 kr.
I januar 1994 ankommer stammerne til Lindeværftet til en samlet pris af 140.000 kr.
Foto: Åge Jensen

Det mest velegnede træ til bundplanken blev slæbt ind i værkstedet, medens de øvrige blev sænket i Dyvig for at holde sig friske indtil bearbejdning.
Vi havde nu 12 tons lindetræ. Da båden i følge Johannessen vejer 0,5 ton, var opgaven at fjerne 11,5 tons træ som spåner!

Kilder:

Opdateret: 2017-04-22 14:25:31.

Fakta

Lind findes i Danmark i 3 varianter:

Småbladet lind (Tilia cordata).

Storbladet lind (Tilia platyphyllos).
Disse to vokser vildt i Danmark.

Parklind (Tilia europaea), en naturlig hybrid mellem de to førstnævnte.

Lind havde sin stor- hedstid her i landet  i Holocæn som opdeles i 2 perioder:

Atlantisk tid 7000 - 3900 f.Kr. Mildt og fugtigt kystklima med sommertemperatur 2-3 °C højere end i dag. Småbladet lind var det almindeligste i urskovene. Perioden kaldest også Ældre Lindetid. Samtidige kulturer: Ældre Stenalder: Kongemose- og Ertebøllekultur.

Subborealtid 39000 - 500 f.Kr. også kaldet Yngre Lindetid, klimaet blev koldere og mere tørt. Bøgen kom til landet ca. 1500 f.Kr.
Kulturhistorisk: Yngre Stenalder og Bronzealder.

Kilde:
Den Store Danske