Der bruges cookies for at forbedre oplevelsen, dvs. navigationen, på denne hjemmeside.
Der anvendes ligeledes Google Analytical for at opsamle information om hvilke artikler, der interessere mest. Der opsamles ikke personlige oplysninger.

Man kan undersøge hvilke cookies en given hjemmeside bruger, eksemplet her er fra vores hjemmeside og billederne er fra Googles Chrome browser. Andre browsere har lignende funktioner, men har et andet udseende.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg den grønne tekst: Secure
 • Vælg Cookies (de andre muligheder kan også være interresante)
Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg trekanten ud for hjortspring.dk og der vises 2 mapper med cookies,
  Local storage er placeringen af cookies
 • Vælg trekanten ud for Cookies
 • Der vises 3 cookies
Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies.

Kontrol af cookies:

 • Vælg fx. session_locale
 • Her ser man så formål - Secure connections:
 • Man kan også se hvor længe cookien eksistere
 • Forfatter: Ib Stolberg-Rohr.