Nordborg kommunes opfordring

I Nordborg Kommune, der omfatter Nordals, opfordrede kommunalbestyrelsen i 1991 de forskellige sogneforeninger og andre lokale organisationer til at komme med forslag til aktiviteter, der skulle bringe kommunen "på landkortet", altså blive kendt regionalt og nationalt.