Denne del handler om os selv.
Hvorfor og hvordan Lauget er opstået.
Det omhandler også alt "det med småt", dvs. vedtægter, bestyrelse, referater, persondata (GDPR) og medlemskommunikation - nyhedsbreve.

Formål

Citat fra vedtægternes § 2:

Hjortspringbådens Laug har som det overordnede mål at fremme oplysning om Hjortspringbåden og dens historie.

Delmål:

  • Bygge en så nøjagtig kopi som mulig af Hjortspringbåden ved hjælp af datidens håndværks-teknikker og kopier af datidens værktøjer. Byggeprojektet skal tiltrække sig så stor professionel ekspertise som mulig for derved at sikre en tro kopi
  • I samarbejde med lokale, regionale og nationale institutioner indsamle viden om Hjortspringbådens historie og denne periodes skibsbygning
  • Sikre at den byggede kopi af Hjortspringbåden opbevares forsvarligt i nærheden af Hjortspringområdet, at den bliver afprøvet i praksis og dernæst anvendt i udstillingsøjemed
  • Drive oplysningsvirksomhed med henblik på at udvide kendskabet til Hjortspringbådens og Hjortspringområdets historie

For at opfylde ovenstående, har vi etableret et nært samarbejde med Nationalmuseet i København og Roskilde, samt etableret et "videnskabeligt netværk" med mennesker med en speciel viden af interesse for Lauget.

Johs. V. Jensen har i sangen:
Hvor smiler fager den danske Kyst

i vers 6, tolket viden om og respekt for fortiden som en væsentlig kulturbestanddel i samfundet:

...
Hvad Haanden former er Aandens Spor,
med Flint har Oldbonden Tømret, kriget.
Hver Spaan du finder i Danmarks Jord,
er Sjæl af dem, der har bygget Riget.
Vil selv du fatte
dit Væsens Rod,
skøn på de Skatte,
de efterlod.

...

Kilder