Dette afsnit indeholder beskrivelser af nogle af de ture vi har haft med Tilia i tidens løb.
Det vil hovedsalig være beretninger fra enkeltpersoners oplevelser med at være gast på en jernalderbåd.

På Nordborg Sø.

På Nordborg Sø.