Om Hjemmesiden


Her
Web-sektion
Service-sektion
Til Båden
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..
 

 

I  kan man se UK_history_u.gif (2293 bytes) om båden:

I UK_status_u.gif (2297 bytes) finder man de mest aktuelle oplysninger fra Lindeværftet, større opdateringer sker når nye  indtræder.

Nogle af de andre fund fra Hjortspring mose er beskrevet i , som både er våben, værktøj, andet grej og jernaldermenneskerne.

Man kan finde informationer om  Hjortspringbåden Laug i

  • Det formelle om foreningen.
  • Når den tid kommer, har vi planlagt at informere om bådens fremtid og om de test vi agter at udføre og resultaterne heraf.

Services

I sektionen har man mulighed for at stille spørgsmål til Lauget om:

  • Hvad man har læst på dette sted.
  • Vores projekt som sådant.
  • Hjortspringbåden og dens historie.

Vi vil så svare pr. E- eller alm. post

I UK_bibliography_u.gif (3731 bytes) sektionen finder man en fortegnelse over hvad Lauget har brugt ved rekonstruktionen af båden, samt en kort beskrivelse vor egen dokumentation og offentliggjorte skrifter.

I kan man finde Web-addresser på hjemme-sider om oldtids skibe: arkæologi, rekonstruktioner, historie, ...

Det er muligt at i disse sider for forskellige ord.

Denne indholdsfortegnelse kan bruges, hvis det ønskes.

Top: Spydspids af jern  
Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster