De fundne våben, værktøj og grej


Tilbage til Home
Til Båden
Her
Skjoldene.
Spyd
Sværd
Værktøj og grej.
Jernalderfolket
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Våben

Hjortspringfundet er et af de største våbenfund i det nordlige Europa fra den periode (Før-Romersk Jernalder). Våbenfundet består af mere end 50 skjolde, 169 spysspidser, spydskafter, 11 swærd og rust-aftryk af ring-brynjer.
Generelt er våbene meget forskellige, som om den enkelte kriger har skaffet sine egne våben.

Værktøj og andet grej

Hjortspringfundet omfatter andet end båden og våben, der blev også fundet et antal mere dagligdags ting.

Mennesket i jernalderen

En beskrivelse af funde beklædningsgenstande og personligt udstyr fra Før romersk jernalder og efterfølgende ved hjælp af udstillede mannequiner på Lindeværftet.

Top: Spydspids af jern

Top  

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Tilbehør   (Skjolde   Spyd    Sværd    Værktøj    Folk)   Laug    Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster