Lauget


Tilbage til Home
Til båden
Til Våben !
Til Lauget
Foreningens formål.
Foreningen.
Kontakt informationer.
Til Lindeværftet
Til medlemsinformation.
Til Laugs statistik.
Søg i Hjortspring.
Til dokumentation.
Vore anerkendelser
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Laugets bygning på Dyvigvej 11, Nordborg

Laugets domicil, Dyvigvej 11, Nordborg.


Introduktion

Foreningens navn er Hjortspringbådens Laug og er hjemmehørende på Als.

Formål

Vort overordnede formål er at fremme kendskabet til Hjortspringbåden og dens historie.
Delmål:

  1. Bygge en så nøjagtig kopi som mulig af Hjortspringbåden ved hjælp af datidens håndværksteknikker og kopier af datidens værktøjer.
    byggeprojekter skal tiltrække sig så stor professionel ekspertise som mulig for derved at sikre en tro kopi.

    Vi har besluttet at autentiske detaljer og funktioner er af afgørende vigtighed - ikke byggetiden og at de brugte værktøjer skal producere en overflade, som beskrevet i Hjortspringfundet.
  2. I samarbejde med lokale, regionale og nationale institutioner indsamle viden om Hjortspringbådens historie og denne periodes skibsbygning.
  3. Sikre at den byggede kopi af Hjortspringbåden opbevares forsvarligt i nærheden af Hjortspringområdet, at den bliver afprøvet i praksis og dernæst anvendes i udstillingsøjemed.
  4. Drive oplysningsvirksomhed med henblik på at udvide kendskabet til Hjortspringbådens og Hjortspringområdets historie.

For at opfylde ovenstående, har vi etableret et nært samarbejde med Nationalmuseet i København og Roskilde, samt etableret et "videnskabeligt netværk" med mennesker med en speciel viden af interesse for Lauget.

Top: Spydspids af jern


Laugets historie

Hjortspringbådens Laug blev dannet af en gruppe mennesker i juni 1991 på Als.
Disse besluttede at undersøge mulighederne for at bygge en fuldskala kopi (rekonstruktion) af båden.
Undersøgelserne viste at det var muligt at skaffe tilstrækkelig og nøjagtig dokumentation for bådens konstruktion.

Der blev dannet en forening: Hjortspringbådens Laug, for at have et retligt grundlag, hvorfra det videre arbejde kunne kontrolleres, midler kunne skaffes og forbindelser til universiteter og museer etableres og plejes.

Alle, både enkeltpersoner og institutioner, kan blive medlem for et mindre beløb, som alene skal dække omkostningerne ved udsendelse af medlemsinformation og dokumentation for arbejdet med båden.

Lauget har i dag over 100 medlemmer og blandt de, der bygger båden, findes en bred vifte af professioner: lærer, landmænd, husmødre, ingeniører, computer specialister, brolægger, chauffører, etc.
Gennemsnitsalderen er 55 år.

Top: Spydspids af jern


Top: Spydspids af jern

Top        

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Værft   Medlem    Statistik   Søg    Bibliografi   Anerkendelser)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-06-06

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster