Hjortspringbåden


Tilbage til Home
Her
Så langt er vi kommet med båden.
Bådens historie.
Begivenheder i bådens historie.
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Båden

The drawings used by the Guild

Laugets arbejdstegning - nedskaleret for at passe til denne side fra skala 1:10 (2m lang) - oprindeligt tegnet af Ing. Fr. Johannesen og offentliggjort af G. Rosenberg 1937. Billedet er fra apendix i (1)

Båden er Hjortspringfundets mest imponerende enkeltstykke og er skandinaviens ældste planke-bygget fartøj, fundet hidtil. Den er en mere end 19 m lang kano, bygget af en bundplanke og af en side- og rælingsplanke i hver side, plankernes ender er holdt sammen af to stævnblokke. Dette giver et kølløst, rundbundet fartøj. Bundplanken og rælingskanterne er i begge ender forlænget i to 2 m lange opadbøjede horn (se billedet ovenover).

Båden er for det meste lavet af lindetræ, bundplanken og stævnklodserne er låst sammen af en lodret egetræsplanke, ligeledes er hornene holdt sammen af et stykke egetræ, egetræstykkerne er tappet ind hornene og fikseret med egetræsnagler.

Et arrangement at 10 ribbestativer, lavet af en sædeplanke af lindetræ, to søjler og et tværstykke af ask, det hele holdt sammen af en hasselgren, som er bundet fast til klamper udhugne i bund- og sideplankerne. Snore til fastbinding er lavet af lindebast. Samme slags snore er brugt til at sy plankerne sammen, der er ikke brugt metal noget sted i båden!

Båden er 13 m lang og 2 m bred indvendig, 0,7 m høj midtskibs og planketykkelsen varierer fra 3 cm i bunden til 1,5 cm ved rælingen, håndværket har været så godt at vægten kun har været ca. 500 kg, med 24 mands besætning og deres udstyr ombord, har totalvægten været ca. 2500 kg. Dybgangen har da været ca. 30 cm.

Top: Spydspids af jern

Top 

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Status   Historie   Milepæle)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster