Testsejladser maj 2001


Tilbage til Home
Til Båden
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Her
Links til andre interessante steder på nettet..

På Aabenraa fjord 11 maj 2001

På Aabenraa fjord 11 maj 2001
 
Til ankers ved Sønderborg slot
12 maj 2001

I bededagsferien (11.-13. maj) 2001 blev der afholdt en række afprøvninger af Tilia. Afprøvningerne blev koordineret af Max Vinner, Vikingeskibshallen, hjulpet af Rikke Johansen, også fra Vikingeskibshallen. Dokumentationen med fotos og video blev foretaget af Otto Uldum, Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter.

Hovedformålet med forsøgene var at sandsynliggøre  mandskabets mulighed for at sejle over lange strækninger med Tilia, for derved at få en større forståelse af søtrafikken i Skandinavien i sen Bronzealder og i tidlig Jernalder. Som mandskab deltog igen i år Kano- og Kajakklubben “Nord” fra Nordsjælland. De mødte med 25 padlere under ledelse af teamchef Søren Boisen.

Endelig havde forskningscentret truffet aftale med DR 2 om at tage en række optagelser af forsøgene samt nogle interviews. Det vil blive udsendt 28. august i programmet “Viden om”.

Som forberedelse havde vi dels skåret 4 lange padler til brug for spant 9 og 10 og dels havde vi reduceret vægten på en række af asketræspadlerne ved at gøre disses skafter spinklere. Endelig havde vi efter dragebådsfolkets anvisninger skærpet paddelbladene.

Der var blevet anbragt nye brede bundbrædder, der bedre end de eksisterende kunne støtte padlernes fødder. Disse er imidlertid ikke arkæologisk funderede.

Fredag kl. 8 mødte godt 20 laugsmedlemmer på værftet for at søsætte Tilia. Kl. 8.45 lå Tilia klar ved bådelaugets flydebro. Kl. 9.30 ankom dragebådsfolket i bus og ombordstigningen begyndte. Alle blev vejede med deres gods og vand. Vejret var strålende, stort set ingen vind og megen sol. Kl. 11 kastedes der los. De 25 dragebådsfolk, Max og Rikke samt Fenger og Chr. Møller fra Lauget vejede med udstyr i alt 2450 kg., vel 700-800 kg mere end den rene mandskabsvægt.

Ud gennem Stegsvig gik det med 55 tag/min. med 6 knob. Siden faldt kadencen til 52 tag/min. På nordkysten af Barsø gik man i land for at vande af og spise frokost. Senere gik det videre efter planen med et smukt besøg ind til Kalvø i Genner bugt. Tilia var i havn igen ved 17-tiden. Der havde været øset betragteligt undervejs. Mandskabet virkede ikke udpumpet.

Lørdag godt 10 ankom mandskabet og ombordstigningen gik i gang. Turen gik denne dag sydpå gennem Als Fjord og videre gennem Alssund. Vi lagde først til land lige syd for Sønderborg Slot i den lille sandbugt der. Der blev undervejs foretaget forsøg med at lade halvdelen af mandskabet hvile medens resten padlede. Hastigheden reduceredes kun med 15% (Teorien siger 22%).

Kl.14.30 startede vi igen nordpå. Tempoet var godt med 52 tag/min. Her afprøvedes nye hvilestrategier.

1.      Et spant hvilede 5 min., så overgik hvileperioden til næste spant osv. Det betød, at mandskabet i hvert spant hvilede 5 min. og padlede 45 min. Hastighedsreduktionen lå inden for måleusikkerheden

2.      Spant 10 og 5 hvilede 3 min., så overgik hviletiden til spant 9 og 4 og så fremdeles. Den enkelte padler padlede således 12 min. og hvilede 3 min. Denne metode reducerede hastigheden med 6%. (Det passer med teorien).

Denne sidste metode vandt almindelig tilslutning hos padlerne og kan anbefales til langturssejladser.

Strækningen fra Sønderborg Slot til bunden af Dyvig, (11.5 sømil) blev sejlet på 2 ¼ time, en gennemsnitsfart på godt 5 knob.

På en junidag med fladt vand ville en tilsvarende båd i Oldtiden, der var på vej til sommersolhvervs-festen i Tanum, kunne sejle fra Limfjordens østlige munding syd om Læsø til Sverige på 12 timer anvendende hvilesekvens 2. For at finansiere turen kunne de have medbragt 2-300 kg bronzer og flintøkser.

(Afstanden svarer i øvrigt til Als rundt, 55 sømil).
Top: Iron Spear-head

Top

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster