Purpose of the website

The goal is to tell what the Als Boat is. Where it's from. When it's from. When it was found and by whom.
Also tell about our approach to building a credible copy / reconstruction of the Als Boat, as well as a collection of technically capable people can do it. We are not trained in wood crafts. We have no one educated in the sciences of history or archeology; we consider ourselves working with experimental archeology.

The knowledge we have built the copy of the Hjortspring boat from was collected in the period from 1991 to 2003 from the, then, available sources, written as well as personal via our contacts with researchers from various universities and museums. Where this knowledge has not been sufficient, we have "filled in the gaps" ourselves.
All articles have source citations, including page citations, where relevant.

Website texts

The items in the menus Hjortspringfind and Reconstruction which has as source citation: Hvad Haanden former er Aandens Spor, is based on the manuscript for this book.

Therefore, this section will not be updated in terms of content.
This is only documentation of our work until 2003.

The structure of the book is not slavishly followed here.
The book was published in 2003.

Since 2003, experiments and changes have been made as a result of these experiments. This can, perhaps, be found in the menus Nyhedsbreve (in Danish only) or The activities of the guild , which correspond to current and future maintenance work.

Comments can be sent to the Webmaster, where this is stated. These comments will be forwarded to the author if possible.

Where and when relevant, new research will be referenced.

Our work with the Hjortspringfundet has been appreciated by the scientific staff from the National Museum.
One of them has written the preface to our book.

Flemming Kaul

Flemming Kaul
Dr.phil., museum inspector
Senior researcher
The antiquity of Denmark and the Mediterranean countries.
Image: From DR's TV broadcast: History of Denmark .

The following quote will not be translated.

Da kopien af Hjortspringbåden -- Tilia Alsie -- søsattes d. 5. juni 1999, afsluttedes det store arbejde med at genskabe Nordens ældste plankebyggede båd. Det var lykkedes medlemmerne i Hjortspringbådens Laug gennem dygtighed og målrettet arbejde at opnå, hvad de havde sat sig for nogle år tidligere. Den dag Tilia blev sat i vandet og for første gang optrådte i sit rette element, da vidste vi, der bivånede det, at arbejdet til fulde var lykkedes. Jeg fik selv senere på dagen lejlighed til at padle båden frem sammen med Hjortspringbådens Laug. Det var en spændende oplevelse, og i øvrigt lettere end jeg havde troet. Tilia gled så smukt gennem vandet.

Selvom arbejdet med at bygge en nøjagtig kopi af Hjortspringbåden var tilendebragt, var der stadig meget at gøre. Nu skulle båden og dens egenskaber afprøves. Nu skulle der arbejdes med eksperimental arkæologi. Hjortspringbådens Laug indgik i et nært samarbejde med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter og Vikingeskibsmuseet i Roskilde samt Danmarks Oldtid på Nationalmuseet i København. Det har for den, der skriver disse linjer, været særdeles fascinerende at få lov til som padler at deltage i nogle af testsejladerserne. Men lige så spændende har det været at følge disse sejladser, når et mandskab af trænede padlere har taget over. Bygningen af Tilia og testsejladserne har givet et uvurderligt materiale til forståelse af skibsbygningskunstens høje stade for mere end 2000 år siden. Men ikke nok med det. Tilia og Hjortspringbådens Laug har kunnet bidrage til en større forståelse af den førromerske jernalder som helhed.

Det blev klart, at hvis man skulle opnå et fuldt indtryk af Hjortspringbådens sejlegenskaber, da var det en god idé, om man fik nogle erfarne padlere inddraget. Der blev skabt kontakt til et elitesportshold, som i konkurrencer verden over har markeret deres klasse. Nemlig et fast sammentømret hold, der padler den østasiatiske dragebåd, som deler visse egenskaber med Hjortspringbåden. Med dette hold på tofterne blev det klart, at Hjortspringbåden uden problemer kunne klare hårdt vejr i åben sø. Dette er en ganske vigtig erkendelse, for det viser, at besætningen på en sådan båd eller skib kunne overraskes af hårdt vejr, uden at det fik katastrofale følger. Hjortspringbåden var ikke kun beregnet til sejlads i smult vande. Af overordentlig stor betydning er det tillige, at Tilia under gode vejrforhold med dette elite-sportshold ved padleårerne kunne sejle næsten 50 km på kun fem timer. Med andre ord kan en dagsrejse med en Hjortspringbåd eller en lille flåde af disse skibe antages at ligge på omkring 100 km. En sådan erkendelse giver os nye muligheder for at forstå Hjortspringfundet som helhed, et krigsbytteoffer med en hærs udrustning, der vidner om krig og ufred i førromersk jernalder. Mobiliteten i Norden -- også ved militære operationer -- må have været stor. En landgangsflåde eller mobil hærstyrke kunne nå frem over længere afstande og hurtigere end hidtil antaget.

Vi har ikke alene fået uvurderlig information om Hjortspringbådens anvendelsesmuligheder, manøvredygtighed og egenskaber i øvrigt. Vi er på mange punkter kommet nærmere oldtiden. Tilia har bidraget til en bedre forståelse af kommunikation, trafik, samfundsmæssige, kulturelle, politiske og militære forhold i førromersk jernalder i Nordeuropa. Mange spørgsmål kan forsøges besvaret, og nye spørgsmål kan stilles. Trin for trin har Hjortspringbådens Laug medvirket til at afdække nye lag omkring den fjerne førromerske jernalder.

Flemming Kaul
Museumsinspektør, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet.

 • This article is a compilation of Ib Stolberg-Rohr. Feel free to post if you have any comments.

Sources

Hjortspringbådens Laug

COVID-19

 • We are closed!
  This is valid until February 28, 2021

Address

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Homepage:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

About the Guild

We are a workshop with an interest in the archeology of prehistory.
Tilia Alsie is a reconstruction of the boat and other parts from the Hjortspringfind .

Opening hours

 • Every Tuesday from January to December:
  13 - 17 if we work (light in the building)
  18:30 - 21:00.
 • Holidays and spec. opening, see here .
 • For visits outside normal opening hours, see here .

Personally

 • Personal Data .
 • Cookies

Contact

 • Chairman.
 • Cashier.
 • About the website.

© Copyright 1997 - 2021, Hjortspringbådens Laug.
All material on this website is subject to applicable copyright laws.
The rules can be seen here .

Top