.
H.K.H. prins Henrik, admiral på Tilia den 25. juli 2001, ved Augustenborgs 350 års jubilæum.
H.K.H. prins Henrik, admiral på Tilia den 25. juli 2001, ved Augustenborgs 350 års jubilæum.
Til minde om prins Henrik, der døde tirsdag den 13. februar 2018.
foto: A. Weile, Sebbe Als.
Tilia på Nordborg Sø i anledning af byens udnævnelse til "Årets  By 1999". When Nordborg won the title "Town of the Year, 1999", Tilia participated in the festivities wirh a voyage on Nordborg Lake
Tilia på Nordborg Sø i anledning af byens udnævnelse til "Årets  By 1999".
When Nordborg won the title "Town of the Year, 1999", Tilia participated in the festivities with a voyage on Nordborg Lake.
foto: HJSBL.
. . . .

Vi vil her fortælle om Hjortspringbåden, en tidlig jernalderbåd (ca. år 350 f.v.t.) hvis udseende peger tilbage til Bronzealderens helleristninger.
Båden blev fundet i en mose ved Hjortspringgård på Als, Sønderjylland og udgravet i 1921-22 under ledelse af konservator G. Rosenberg, Nationalmuseet.
Længde: ca. 18m, bredde: 2m, midtskibs højde: 0,7m og vægt ca. 500kg.

Siden er delt i 3 hovedafsnit:
Lauget, om os selv, hvad vi laver, åbningstider, udstilling, publikationer, ...
Hjortspringfundet, båden, våben, tilbehør og andet.
Rekonstruktion, om forberedelser, beregninger, bygning af båden, afprøvning, ...

We will tell you about the Hjortspring Boat, an early Iron Age boat (about 350 BC), the shape resemble the Rock carvings from the Bronze Age.
The boat was found in a moor close to the Hjortspring farm on the island Als at the southern part of Denmark and excavated in 1921-22 under supervision of conservator G. Rosenberg, The Danish National Museum
Length: about 18m, width: 2m, height amidships: 0.7m and weight about 500kg.

The site are divided in 3 main sections:
The Guild, about our selves, what we are doing , exhibition, publications, ...
The Hjortspring Find, the boat, weaponry, utensils and other finds.
Reconstruction, about preparations, calculations, the boat building, testing, ...

. . . . .

350 f.v.t. (BC)

Ofringen i år 350 f.v.t.
Som ofringen kunne være foregået.
As the sacrifice might have taken place.
Malerier / Paintings by: Birgit Valbjørn.

 

1921

Udgravning i 1921.
Udgravning i Hjortspringmose 1921, set fra nord.
Excavation at the Hjortspring Bog, 1921, looking south.
foto: G. Rosenberg, Nationalmuseet.

 

1988

1988-udstillingen af Hjortspringbåden, Nationalmuseet.
Resterne af Hjortspringbåden udstillet på Nationalmuseet i København.
The remains of the Hjortspring Boat at the Danish National Museum in Copenhagen.
foto: Aage Jensen, Hjortspringbådens Laug.

 

2001

Testsejlads, Abenraa fjord, 2001
Hjortspringbåden på testsejlads i farvandet nord for Als, maj 2001.
Testing The Hjortspring Boat at the waters north of Als, May 2001.
foto: K.V. Valbjørn.

Opdateret: 2018-02-14 12:47:52.

Til de danske sider.

Direkte til Nyhedsbrevene.

Til nyeste print-udgave

Tilbage til de gamle hjemmesider.
Bemærk: De bliver ikke opdateret efter 2009-05-01.

To the English site.
Note: These pages are static for the time beeing.

Der bliver ikke brugt cookies i hjortspring.dk


Cookies are not used on this site.