. . . . .

Vi følger anbefalingerne fra 

Sundhedsstyrelsen.

De aktuelle åbningstider i vores museum, er
  • Tirsdage fra 1. april til  1. december 2020 fra kl. 18:30 til 21:00
  • Tirsdage fra 19. maj til 11. august fra kl. 14:00 til 17:00
  • Lørdage  fra 13. juli  til   2. august fra kl. 10:00 til 13:00

Det fulde overblik over åbningstider kan ses her.

Vi holder til her.

The current openings times in our museum are

  • Tuesdays from 1th of April until 1th of December 2020 at 6:30 PM until 9:00 PM.
  • Tuesdays from 19th of May until 11th of August at 2:00 PM until 5:00 PM
  • Saturdays from 13th of July until 2nd of August at 10:00 AM until 1:00 PM

Extended information about opening times may be found here (page in Danish, sorry!).

We have our residence here (also in Danish).


Nyt

Denne, herværende, hjemmeside er ved at være teknologisk forældet!

Derfor har der i længere tid været arbejdet på en ny, som bedre kan leve op til de krav man i dag stiller til en hjemmeside.

Den nye hjemmeside er stadig under udvikling, men indeholder det meste fra denne hjemmeside (hjortspring.dk).

Den nye er en Beta-udgave - ds. ikke komplet og er placeret i et testområde på vores server, den kan findes her:

laug.hjortspring.dk

Vi vil gerne have tilbagemelding, hvis der er noget du er utilfreds med eller ikke forstår, gerne til webmaster@hjortspring.dk.

Der er mere forklaring på den første side. Vær nysgerrig!


. . . . .

Tilia på Nordborg Sø i anledning af byens udnævnelse til "Årets  By 1999". When Nordborg won the title "Town of the Year, 1999", Tilia participated in the festivities wirh a voyage on Nordborg Lake
Tilia på Nordborg Sø i anledning af byens udnævnelse til "Årets  By 1999".
When Nordborg won the title "Town of the Year, 1999", Tilia participated in the festivities with a voyage on Nordborg Lake.
foto: HJSBL.
. . . . .

Vi vil her fortælle om Hjortspringbåden, en tidlig jernalderbåd (ca. år 350 f.v.t.) hvis udseende peger tilbage til Bronzealderens helleristninger.
Båden blev fundet i en mose ved Hjortspringgård på Als, Sønderjylland og udgravet i 1921-22 under ledelse af konservator G. Rosenberg, Nationalmuseet.
Længde: ca. 18m, bredde: 2m, midtskibs højde: 0,7m og vægt ca. 500kg.

Siden er delt i 3 hovedafsnit:
Lauget, om os selv, hvad vi laver, åbningstider, udstilling, publikationer, ...
Hjortspringfundet, båden, våben, tilbehør og andet.
Rekonstruktion, om forberedelser, beregninger, bygning af båden, afprøvning, ...

We will tell you about the Hjortspring Boat, an early Iron Age boat (about 350 BC), the shape resemble the Rock carvings from the Bronze Age.
The boat was found in a moor close to the Hjortspring farm on the island Als at the southern part of Denmark and excavated in 1921-22 under supervision of conservator G. Rosenberg, The Danish National Museum
Length: about 18m, width: 2m, height amidships: 0.7m and weight about 500kg.

The site are divided in 3 main sections:
The Guild, about our selves, what we are doing , exhibition, publications, ...
The Hjortspring Find, the boat, weaponry, utensils and other finds.
Reconstruction, about preparations, calculations, the boat building, testing, ...

. . . . .

350 f.v.t. (BC)

Ofringen i år 350 f.v.t.
Som ofringen kunne være foregået.
As the sacrifice might have taken place.
Malerier / Paintings by: Birgit Valbjørn.

 

1921

Udgravning i 1921.
Udgravning i Hjortspringmose 1921, set fra nord.
Excavation at the Hjortspring Bog, 1921, looking south.
foto: G. Rosenberg, Nationalmuseet.

 

1988

1988-udstillingen af Hjortspringbåden, Nationalmuseet.
Resterne af Hjortspringbåden udstillet på Nationalmuseet i København.
The remains of the Hjortspring Boat at the Danish National Museum in Copenhagen.
foto: Aage Jensen, Hjortspringbådens Laug.

 

2001

Testsejlads, Abenraa fjord, 2001
Hjortspringbåden på testsejlads i farvandet nord for Als, maj 2001.
Testing The Hjortspring Boat at the waters north of Als, May 2001.
foto: K.V. Valbjørn.

Opdateret: 2020-06-16 22:42:32.

Til de danske sider.

Direkte til Nyhedsbrevene.

Til nyeste print-udgave

Tilbage til de gamle hjemmesider.

Åbner i en ny fane.

Bemærk: De bliver ikke opdateret efter 2009-05-01.

To the English site.

Open in a new tab.

Note: These pages are static from 2009-05-01.

Der bliver generelt ikke brugt cookies på hjortspring.dk, men mere uddybende forklaring kan findes her.


Cookies are generaly not used on this site. Furter information may be found here - in danish.