Bibliografi


Tilbage til Home
Til båden
Til Våben !
Til Lauget
Til Lindeværftet
Til medlemsinformation.
Til Laugs statistik.
Søg i Hjortspring.
Her
Laugets egene udgivelser.
Relaterede udgivelser.
Vore anerkendelser
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

I dette afsnit findes en udsnit af vores reference litteratur, opdelt i:


Primære kilder

Gustav Rosenberg: Hjortspringfundet, Nordiske Fortidsminder, III bind, 1. hefte, 1937, københavn.

Dette er udgravnigsbeskrivelsen for Hjortspring fundet. Den indeholder 5 kapitler, hvoraf 2 har andre forfattere end G. Rosenberg:

 1. Fundets historie
 2. Mosen, med geologiske / biologiske undersøgelser af:  Prof. Dr. Knud Jessen.
 3. Fundne genstande. Dyreknogler, sten, egentlige oldsager ... .
 4. Hjortspringbåden,
  indeholdende: Karakteristikk av båten af: Ing. Fr. Johannessen, Norge.
 5. Fundets datering og fortolkning.

Flemming Kaul: Da vaabene tav, Hjortspringfundet og dets baggrund, Nationalmuseet, 1988.

 

ISBN 87-17-06023-0

Denne bog beskriver fundet og dets relationer til Før Romersk Jernalder og til den keltiske befolkning i det centrale Europa.


Flemming Rieck & Ole Crumlin-Pedersen: Både fra Danmarks Oldtid, 1988, Roskilde

 

ISBN 87-85180-12-2

En beskrivelse af fundne både fra de ældste tider indtil år 800 med referencer til omgivne lande.


Ole Crumlin-Pedersen et al.: Hjortspring, a Pre-Roman Iron-age Warship in Context

Nationalmuseet har udgivet en monografi om bådens tilblivelse på engelsk med resumé på engelsk, dansk og tysk.

Bogen er på 293 sider og inkludere en CD-Rom med optagelser fra testsejladserne.
Bogen har flg. kapitler:

 1. Udgravning.
 2. Bådens bevaring, konservering og udstilling.
 3. Bygning og test af båden (Tilia Alsie).
 4. Hjortspringfundet.
 5. Hjortspringbåden og skibsafbildninger i Bronze- og Før-Romersk Jernalder.
 6. Hjortspringbåden i en skibsarkæologisk sammenhæng.

Forfattere er medarbejdere ved Nationalmuseet og medlemmer af Hjortspringbådens Laug.

The Viking Ship Museum, 2003.

   

Oversat fra salgsbrochure:

Hjortspring - et helhedbillede af et førromesrk jernalder krigsskib.
Redigeret af Ole Crumlin-Pedersen og Athena Trakadas.

Dette er 5´ bind i serien Ships and Boats of the North, udgivet af Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseets Marinarkæologiske Center  i samarbejde med Hjortspringbådens Laug.
Stort format (29 x 25 cm), 293 side, fuldt illustreret, fast bind, CD-rom inkluderet med optagelser af konstruktionsdetaljer, opmåling og sejlafprøvninger med kopien Tilia Alsie.

Nærværende monografi er publiceret i serien Ships and Boats of the North, med det formål at illustrere de maritime aspekter af tidlige kulturer i Norden ved at præsentere og analysere vigtige primære fund af skibe og både i sammenhæng med de samtidige samfund.

Hjortspringbåden er et specielt godt eksempel på mulighederne for at studere et forhistorisk fartøj med sit indhold som indgang til en forståelse af det samfund, båden var en del af.
Dette mageløse fartøj fra ca. 350 f.v.t. er både et billede på prestige, magt, et perfekt håndværk og en suveræn beherskelse af skibskonstruktion i oldtiden for godt 2000 år siden.

På trods af at det er mere end firs år siden Hjortspringbåden blev udgravet, har den ikke tidligere været præsenteret og diskuteret i dybden på engelsk. Her bliver den originale båds dramatiske historie beskrevet fra udgravningen til dens nuværende "tilbagevenden" til udstillingen på Nationalmuseet i København.
De særlige horn i begge ender, med paralleller i Bronze-alderens helleristninger bliver diskuteret sammen med den nøglerolle fartøjet indtager i Nordens tidlige skibbygningshistorie.

En fuldskala kopi ved navn Tilia Alsie blev bygget af Hjortspringbådens Laug og siden afprøvet på havet i samarbejde med Nationalmuseets afdelinger i København og Roskilde. Erfaringerne fra afprøvningerne har givet vigtige spor til den originale brug af båden.

ISBN 87-85180-521
 

Bestilles på Feedback side

eller hos
Hjortspringbådens Laug

 

Top: Spydspids af jern


Henvisninger om beklædning

Artikler og bøger, omhandlende Jernalderen, er mange. Da emnet for udstillingen er Jernalderens klædedragt, har vi valgt at henvise til:

Elisabeth Munksgård, "Oldtidsdragter". Nationalmuseet, København. 1974

Margrethe Hald, "Olddanske tekstiler". Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab. Nordisk Forlag 1950.

Klaus Ebbesen, " Døden i mosen". Carlsens forlag. København 1986.

Linda Boye, " Tøj og mode i oldtiden". P. Haase og Søns Forlag. København 1986.

Bonniers "Håndarbejds Leksikon". Bonniers Specialmagasiner A/S, København 1996.


Laugets egene udgivelser

Hjortspringbåden Laug: Medlemsmappen, 1991 og følgende.

 

Denne mappe indeholder al Laugets dokumentation og tanker om bådens bygning, samt tilbehør, som beskrevet:

 1. Organisation, love, bestyrelse, medlemsfortegnelse, arbejdsregler for grupperne, eksterne kontakter, en stor litteratur reference liste med sidehenvisninger og økonomi.
 2. Konstruktion.
 3. Træ, dimensioner og fremskaffelse.
 4. Byggeproces.
 5. Værktøj, hvilke og hvordan de laves eller fremskaffes på anden vis.
 6. Våben og udstyr.
 7. Historien om båden og tiden.
 8. Test.
 9. Udstilling.

Artikler, konferenceindlæg, etc.

Valdemar Dreyer: Hvor kom de fra
 
Sønderjydsk Månedsskrift, nr. 3/4, s. 37: 1994.

Top: Spydspids af jern


Valdemar Dreyer og Birgit Valbjørn: Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder
 
Hjortspringlaugets Forlag, 5 juni 1999

Bogen er på 80 sider i A5-format.
 

 

Bestilles på Feedback side

eller hos
Hjortspringbådens Laug

 

Top: Spydspids af jern


Knud V. Valbjørn: Hjortspringbådens Laug
 
Sønderjydsk Månedsskrift, nr 3/4, s. 43: 1994.

Knud V. Valbjørn: Hjortspringbådens Laug
 
Artikel i JyskeVeskysten: 1996-01-08, en 3/4 sides indlæg om Lauget.

Knud V. Valbjørn: Et skib- et fællesskab
 
Artikel i Morgenposten Fyens Stifttidende: 1996-03-06.
 

Knud V. Valbjørn: Hjortspringbåden rekonstrueres
 
Nyhedsbrev fra Roskilde: no. 6, maj 1996.

Reconstruction of the Hjortspring Boat

Paper 1: Philosophy, Execution and Initial Results. Knud V. Valbjørn, Hans P. Rasmussen, Jørn A. Jørgensen
Paper 2:
Theoretical Performance and initial Test Results. Niels P. Fenger, Hans Lumbye-Hansen
Paper 3:
Sailing Tests. Knud V. Valbjørn, Niels P. Fenger, Max Vinner

De to første har været præsenteret ved: The 8th International Symposium on Boat and Ship Archæolog, konference, holdt på The Polish Maritime Museum in Gdansk, Polen, 23-27 september, 1997.
Den sidste har været præsenteret ved: The 9th International Symposium on Boat and Ship Archaeology, holdt i Venedig, Italien, 4-8 december, 2000.

Artiklerne her er på engelsk og er en forkortet udgave af de holdte indlæg.

Bestilles på Feedback side

eller hos
Hjortspringbådens Laug

 

Top: Spydspids af jern


Knud V. Valbjørn: Hvad Haanden former er Aandens Spor
 
Hjortspringlaugets Forlag, 5 april, 2003

Hvad Haanden former er Andens Spor

Tekst fra salgsbrochure:

I 1991 opstod på Nordals den tanke at bygge en kopi af Hjortspringbåden i fuld størrelse. Der blev dannet en forening, Hjortspringbådens Laug, og nu er båden, døbt Tilia Alsie, en sejlende realitet.

Ud fra det store dokumentationsmateriale i tekst og billeder har vi skrevet en bog.

Denne beskriver det dramatiske ti-år, hvor lauget blev organiseret, tegninger blev fremdraget fra arkiver og tolket, den historiske baggrund blev beskrevet, værktøj smedet, lindetræ jagtet over hele Europa, øvelser i træbearbejdning med datidens værktøjer blev gennemført, og endelig blev båden, en kopi af den ældste plankebåd i Skandinavien, bygget. Her blev anvendt 10.000 arbejdstimer. Også afprøvningen af Tilia Alsie, der foregik sammen med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forsknings-center, er beskrevet i:

Hvad Haanden former er Aandens Spor

Hjortspringbåden rekonstrueres

Udgivelsen af bogen vil finde sted i april 2003 på det tidspunkt, hvor der indledes en stor jernalderudstilling indeholdende den originale Nydambåd og den originale Hjortspringbåd på Nationalmuseet i København, og hvor vor kopi af Hjortspringbåden udstilles på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig.

Bogen, der udgives på Hjortspringlaugets Forlag, vil have 144 sider med over 100 illustrationer, de fleste i farver. Figurteksterne vil være på dansk, engelsk og tysk, ligesom der vil være et engelsk og et tysk resumé.

Bogens udsalgspris er 200 kr.

Bestilles på Feedback side

eller hos
Hjortspringbådens Laug

 

Top: Spydspids af jern

Knud V. Valbjoern, Hans P. Rasmussen, Joern A. Joergensen, Niels Peter Fenger, Max Vinner og Michael Gebühr:

Das Hjortspring-Boot
Ein skandinavisches Kriegskanu aus dem 4. jahrhunderte vor Christus
Von Nachbau zur Probefahrt

Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf und Hjortspringbådens Laug, 2003.

  Denne bog, på tysk, er baseret på vore præsentationer ved The International Symposia on Boat and Ship Archaeology med baggrundsinformation af Michael Gebühr, Archäologisches Landesmuseum.

  Bestilles på Feedback side

  eller hos
  Hjortspringbådens Laug

   

Top: Iron Spear-head


Relaterede udgivelser

Jørgen Jensen: Hjortspringbaaden - gemt, men ikke glemt, Nationalmuseets Arbejdsmark 1986, København.
 


Jørgen Jensen: Danmarks Oldtid.

Bind 3: Ældre Jernalder, 500 f.Kr.-400 e.Kr.

Hvor der også er beskrivelse af Hjortspringbåden (naturligvis!).
ISBN 87-02-00332-5

En absolut anbefalelsesværdig serie!

Udkomne på Nordisk Forlag A/S:
 
1 Stenalder 13.000-2.000 f.Kr. 2001, ISBN 87-00-49038-5
2 Bronzealder 2.000-500 f.Kr. 2002, ISBN 87-02-00331-7
3 Ældre Jernalder 500 f.Kr.-400 e.Kr. 2003, ISBN 87-02-00332-5
4 Yngre Jernalder og Vikingetid 400 e.Kr.-1050 e.Kr. 2004, ISBN 87-02-00333-3
Alle 4 bind 2004, ISBN 87-00-39196-4


Harry Kahl, et al: Roar Linde 71, Hjortspringbåden som kulturaktivitet 1971, Roskilde.
 
En beskrivelse af et tidligere forsøg på at bygge Hjortspringbåden, fra 26 juni 1971 til 18 juli samme år ! Båden har været ude at sejle.
 
 
P. V. Glob: Mosefolket, Jernalderens mennesker bevaret i 2000 år, 1965, København.
 
ISBN 87-01-56201-0
En beskrivelse mosefundne jernalder mennesker i Danmark og andre lande.
Det er værd at nævne at alderen på Grauballemanden er blevet genbestemt ved en ikke destruktiv metode med tandem-acceleratoren på Århus Universitet i 1996 til samme tidsperiode som Hjortspringbåden - år 350 fvt.
   
Top: Spydspids af jern

Top

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Værft   Medlem    Statistik   Søg    Bibliografi   Anerkendelser)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster