Bestyrelse og arbejdsgrupper


Tilbage til Home
Til båden
Til Våben !
Til Lauget
Til Lindeværftet
Her
Medlemmer af bestyrelsen.
Arbejdsgrupper.
Til Laugs statistik.
Søg i Hjortspring.
Til dokumentation.
Vore anerkendelser
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Grupper

I dette afsnit vil der være en beskrivelse af vore arbejdsgrupper i Lauget.

Medlemskab af Hjortspringbådens Laug kan ske ved henvendelse til kassereren eller ved at udfylde interessefelterne i Feedback, samt skrive at man gerne vil være medlem, betingelserne er ligeledes angivet her.


 Medlemmer af bestyrelsen

  Top: Spydspids af jern


Arbejdsgrupper

Der dannet 9 arbejdsgrupper, som nævnt nedenfor. Et medlem kan deltage i så mange grupper som ønsket. Hver af disse grupper rapporterer deres resultater til offentliggørelse via bestyrelsen, som foranlediger at disse rapporter udsendes til alle medlemmer. Rapporterne udgør tilsammen grundlag og metode for bygning af båden,  samt de teoretiske overvejelser, der er nødvendige for senere test af båden.

Gruppe Beskrivelse
Design af båden Tager sig af konstruktionstegninger, samt de nødvendige beregninger.
Træ Har til opgave at finde og købe træ.
Bygning af båden Forsøger at bygge båden, baseret på ovennævnte gruppers arbejde.
Våben og udstyr Arbejder med at lave kopier af våben og andet udstyr fundet sammen med båden.
Værktøj Er ansvarlig for at lave (eller købe, hvis det er muligt) det nødvendige værktøj for at bygge båden. Værktøjet skal være så lig jernalderens i den udstrækning det kendes.
Jernalderen Arbejder med jernalderens historie.
Foto og video Tager sig af den visuelle dokumentation.
Udstilling Forbereder udstilling af båd og tilbehør.
Test Forbereder de mulige test båden skal udsættes for.
Bestyrelsen Tager sig af:
  • Økonomi.
  • PR.
  • Indkvartering.
  • Skaffer penge til båd og udstilling.
  • Videnskabeligt netværk.
  • Service for  MEDLEMMERNE.
  • Retlige forhold.
Top: Spydspids af jern

Top

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Værft   Medlem    Statistik   Søg    Bibliografi   Anerkendelser)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-06-06

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster