Milepæle i Hjortspringbådens historie


Tilbage til Home
Til båden
Så langt er vi kommet med båden.
Bådens historie.
Her
Til Våben !
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Milepælene:

350 f.v.t. Båden blev bygget et eller andet sted i det baltiske område.
3xx f.v.t. Båden blev erobret på Als og ofret i mosen.
1880 - 1889 Ved tørvegravning blev der fundet dele af båden.
1915 Inspektør Jens Raben fra museet i Sønderborg blev informeret om fundet af båd- og våbendele.
1921-1922 Båden blev udgravet af G. Rosenberg.
1921-193x Båden blev konserveret og udstillet på Nationalmuseet i København.
1937 Bogen Hjortspringfundet blev udgivet ved H.M.S Kong Christian X's 25-års regeringsjubilæum.
1960'erne Båden blev nedtaget for rekonservering og pakket ned i et magasin.
1971 Forsøg på at lave en kopi i løbet af 3 uger af spejdere ved Vikingeskibs Museet i Roskilde.
1986 En ny opstilling af båden på Nationalmuseet blev muliggjort med økonomisk hjælp fra Nationalmuseets Venner, under protektion af H.K.H. Kronprins Frederik.
1987 Mosen blev genåbnet og to af de fundne tyve træfragmenter fra båden blev C14-analyseret.
1991 Hjortspringbådens Laug blev stiftet i juni måned.
1991 - 1994 Informationsindsamling og træningsperiode - der blev lavet to sektioner af båden i fuld skala, et midter- og et stævnstykke.
Efterår 1993 De to prøvestykker var udstillet på Vikingeskibs Museet i Roskilde.
Februar 1994 Træ fældes i Polen og bådbygningen starter.
Marts 1994 De to prøvestykker var udstillet i München ved håndværksudstillingen Exempla 94.
Marts 1996 Bundplanken er færdig og de to stævnstykker syet / naglet på.
Juni 1997 De to sideplanker er færdige og syet til bundplanken og stævnklodserne.
September 1997 The Eight International Symposium on Boat and Ship Archaeology, blev afholdt af  The Polish Maritime Museum i Gdansk, Polen, 24-27 september. Vi deltog med to indlæg.
April 1998 - september 1998 Vore prøvestykker i fuldskala er kernen i en særudstilling i Hjemsted Oldtidspark om Hjortspringfundet, sammen med nogle af vore våbenkopier og værktøj.
Hjemsted Oldtidspark er et museum for den tidlige jernalder og en  oplevelsespark.
August 1998 Rælingsplankerne er nu færdige og ved at blive syet til sideplankerne og stævnklodserne.
December 1998 Rælingsplankerne er nu  syet til sideplankerne og stævnklodserne på nær nogle få cm i agterenden.
Den forreste halvdel af rælingen er færdigbearbejdet.
Januar 1999 Det første ribbestativ (nr. 6) er nu bundet til plankerne og de resterende er i forskellige grader af færdiggørelse.
9 februar 1999 Det sidste sting er udført i syningen af skroget.
6 maj 1999 Båden er færdig !
5 juni 1999 Søsætningsfest i Dyvig.
Bogen Tanker om Hjortspringfundet og Als i keltisk jernalder udgives. 
9 - 11 september 1999  Den første virkelige test af Tilia blev foretaget sammen med 13 personer fra Vikingeskibshallen i Roskilde. Båden blev udsat for følgende eksperimenter:
  • Acceleration
  • Hastighed
  • Stopdistance
  • Vendediameter
  • Forskellige stabilites- og hydrostatiske forsøg

i et virkeligt smukt vejr.
Forsøgene fortsætter næste år.

6 maj 2000 TollundmandenI anledning af, at det den 6. maj er 50 år siden at Tollundmanden, et af de mest kendte moselig, blev udgravet, har Silkeborg Museum planlagt en festlighed lørdag den 6. og søndag den 7. maj.
Tilia Alsie var inviteret til at deltage aktivt i denne fest.
31 august  - 3 september 2000 Tilia blev testet igen, denne gang blev mandskabet forøget med et hold padlere fra Dragebådsklubben Viking fra Farum, 22 i alt incl. trommeslager.

Resultaterne var meget opløftende:

  • Max. hastighed: 8,2 knob !
  • En uventet god opførsel i skidt vejr - 1m bølger og 10 m/s vind (billedet ovenover).

På grund af det dårlige vejr blev en planlagt tur rundt om Als udsat til maj næste år.

December 2000 The Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, blev holdt i Venedig, Italien. Vi deltog med to mand. 
Maj 2001:
Langturssejladser ved Als
Magsvejr på Aabenraa fjord.
For anker ved Sønderborg Slot.

I bededagsferien (11.-13. maj) 2001 blev der afholdt en række afprøvninger af Tilia. Afprøvningerne blev koordineret af Max Vinner, Vikingeskibshallen, hjulpet af Rikke Johansen, også fra Vikingeskibshallen. Dokumentationen med fotos og video blev foretaget af Otto Uldum, Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter.

Se hele historien med større billeder (64 kB). 

3 juni, 2001 Havde Hjortspringbådens Laug 10 års jubilæum. Dette fejredes med et arrangement for medlemmer og sponsorer i Lindeværftet den 1. juli kl. 13.
16 juni, 2001

Sejlede Tilia Alsie til Hardeshøj og tilbage igen. 

Anledningen til besøget er indsættelsen af den ny færge til Ballebro. Agnes Nielsen fra byrådet havde på kommunens vegne henvendt sig og bedt os deltage i festlighederne med Hjortspringbåden. 

Cirka 30 medlemmer deltog i jernalderdragter.

Vi startede fra Lindeværftet kl. 09.00, og vi returnerede fra Hardeshøj kl. 14. Der blev også medlemssejlads ved Hardeshøj.

Vi sejlede en tur over til Ballebro, hvor vi blev modtaget med begejstring.

25 juli, 2001

I anledning af Augustenborgs 350 års byjubilæum besøgte Dronning Margrethe og Prins Henrik byen om bord i Kongeskibet.

Vi deltog i festlighederne med Tilia Alsie og ca. 25 medlemmer i jernalderdragter. Aftenen før blev Tilia trukket til Augustenborg fjord efter en motorbåd og med 6 mand ombord. Vi fortøjede den ved vikingelavets naust, og 3 af vore medlemmer overnattede ved båden. Næste formiddag trænede vi i at padle i takt og hilse med padlerne.

Kongeskibet ankrede op et stykke ude i fjorden, og da chaluppen sejlede ind til modtagelsen i havnen, fulgte vi med ved siden af.

Senere på dagen deltog vi i Augustenborg Roklubs jubilæums- og indvielseshøjtidelighed. De havde 75 års jubilæum og indviede en tilbygning til klubhuset. Prins Henrik førte saksen, da huset blev taget i brug.

Bagefter kom Prinsen ud på broen, hvor vi lå med båden og 24 mand ved padler, styreåre, tromme og øse. Meget interesseret spurgte han Magda Pedersen, Jørgen Jessen og Dan Feldfoss, der sad i forstavnen om vores båd og historien bag den. Pludselig kom spørgsmålet: Kan der blive tid til en lille sejltur?” Og det blev der så.

En del medlemmer prøvede at sejle med Sebbe Als.

28 august, 2001 Var der en fjernsynsudsendelse om Hjortspringbåden på DR2  i udsendelsesrækken: Viden Om, se pressemeddelelse.
5. april, 2003,
kl. 14:30

Hvad Haanden former er Aandens Spor
Hjortspringbåden rekonstrueres

Vores bog om Tilias tilblivelse udkommer.

15. april, 2003
-
14. april, 2004

Tilia Alsie udlånt
til
Archäologisches Landesmuseum, Gottorf.

Udstillingen er kommet i stand som et "bytte" for Nydambåden, som er hjemmehørende her, mens denne er udlånt til Nationalmuseet i København som en del af udstillingen:

Sejrens triumf.
Norden i skyggen af det romerske imperium.

18. maj 2003 var der sejlads med Tilia på Slien, bemandet med laugsmedlemmer.

2. august, 2003

Bogen:

Ships and boats of the north - volume 5
Hjortspring
A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context

Blev præsenteret ved en sammenkomst på Nationalmuseet.

22. - 26. september 2003 The tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, blev afholdt i Roskilde.
3. juli, 2004

Tilia som filmstjerne!

Filmselskabet Agaton i Sverige har fået til opgave at lave en film om Nordisk Oldtid for STV.
Det blev til 3 udsendelser i det Svenske TV og en kraftigt redigeret udgave i DR.

Vi har de 3 STV udsendelser på DVD, de to første virker.

30. april, 2005

Stævnstykket og Dan's Model fragtes til Simrishamn i Sydsverige til udstillingen:

5. juni, 2006

Medlemssejlads på den Nye Mjels Sø

Anledningen er, at Oksbøl Friskoles Støtteforening sammen med Lokalforeningen lavede et indvielsesarrangement for søen med klipning af rød snor, forskellige søværts aktiviteter, vandretur fra Mjels til Broballe ad stien på dæmningen, afsløring af skulptur og samling på friskole med salg af  kaffe m.v.

Søsætningen skete ca. kl. 13 fra Næsvej og indvielsen af søen foregik kl. 14 ved det gamle pumpehus ved Færgevej i Mjels (nederste højre hjørne på kortet).

1. juli, 2006 Fælles arrangement med de tre bådelaug.

Der sejledes fra Dyvig til Sottrupskov, hvor der var åbent hus lørdag eftermiddag.Bo Iversen fra TV2 Bornholm i arbejde ombord i Tilia.
Billederne skal bruges til en udsendelse om Bornholms helleristninger.

12. august, 2006

Historisk dag ved søen i Nordborg

Formålet er at lære børn og voksne om vores fortid gennem leg, skuespil og arbejdende værksteder.

Fortiden er tiden fra Stenalderen og frem til hertugtidens afslutning på Nordborg Slot.

I Nordborg er en række spændende historier, der er værd at levendegøre for både børn og voksne.
der er bl.a. historien om, hvordan Hjortspringbåden blev lev nedsænket i Hjortspring Mose som krigsbytteoffer i Jernalderen. Det er historien om vikingernes virke på Nordals med skibsspærringer ved Stegs Vig. Det er historien om hertugernes liv påp Nordborg Slot og jagtslotte i området.

Der opstilles en mindre "landsby" med arbejdende værksteder. Landsbyen består af otte udstillingstelte placeret i hesteskoform ned mod søen, således at rekonstruktionen af Hjortspringbåden, færøbåden Ottar Als og umiakken fra Odsherred indgår som en del af landsbyen, hvor de besøgende kan se og evt. prøve en sejltur på søen.

Værkstederne bemandes af personer i historisk klædedragt. Gammelt håndværk med smedning, kartning og spinding, læderarbejde, udskænkning af mjød, pilefletning, bagning over åben ild osv. Besøgende vil kunne deltage og få et minde med hjem.

På landsbyens "torv" laver man skuespil/optrin og der vises kampscener.


Beretning fra et par gaster:

På kapertogt med Tilia Alsie


Historisk hævntogt?
Eller når der går dreng i den…
 

Historisk sensation: Tilia Alsies jernalderbesætning kaprer Sebbe Als’ færøbåd Ottar Als
Tid: lørdag den 12. august 2006 kl. ca. 13.30
Sted: Nordborg Sø

Vi lægger fra land ved halvøens nordlige bred og ror i takt med de dumpe trommeslag. Båden skyder en god fart. Vi runder halvøen…
Men inden vi lægger os i læ foran markedspladsen, får vores anfører øje på det fremmedartede, ubevogtede fartøj Ottar, der storagtigt er blevet lagt til kyst uden at agte vor fortrinsret til hæderspladsen. Samme fartøj som ved dagens første sejlads havde formastet sig til at udfordre vor stolte krigskano Alsie – selvfølgelig uden mindste held!
Anføreren lægger en dristig plan. Vi sejler tyst hen til Ottar og får tag i fortøjningen. Da vi forsøger at trække ankeret om bord, gør de undersøiske – i form af en træstamme på bunden – modstand. De holder godt fast. Til sidst giver de dog tøvende slip på ankeret, hvorefter vi møjsommeligt manøvrerer bort og får sat fart på Tilia. Med Ottar på slæb.
Ottars mandskab øver kun ussel modstand. Hellere end djærvt at forsvare endsige at give agt på deres fartøj, mæsker de sig med stegt svin, øl og mjød på markedspladsen. Først skammeligt sent bliver det dem var, at Ottar er blevet kapret.
Dåden lykkedes således uden mindste gny – om end der undervejs opstod en noget skamfuld situation, idet det store ror på Ottar var blevet surret, hvilket næsten umuliggjorde manøvrering af Tilia.
En snarrådig dåd fra en gæsteroer fra Odsherred reddede os dog fra forsmædelig vandgang og nedtur: Han bordede resolut Ottar og fik frigjort roret.
Tilia fremviste herefter stolt ”krigsbyttet” for folkeskaren på markedspladsen og bragte derefter højsindet byttet til lands igen. Dog ikke tilbage til markedets hædersplads, men til en afsides bro syd for halvøen.

For de af os der ikke var øvede medlemmer af skibsbesætningen, var det en på mange måder oplevelsesrig dag at deltage i ”Historisk dag ved søen”. Ikke mindst på grund af kapringen. Skægt at opleve, hvordan kådhed og eventyrlyst fik greb i voksne, modne mænd. En båd og udklædning gør noget ved folk. Der var ikke langt fra tanke til handling. Alle var med på den og sjovt var det – og pludselig en lille smule farligt – men pyh – det gik jo.

At ”fjenden” så oplevede det på en noget anden vis, fremgår af beretningen på Sebbe Als’ hjemmeside:
” Tilias besætning hører desværre til den misundelige slags. De tog en tur mere rundt om slotsholmen, fandt Ottar ved bredden, og horder af besøgende der stod og beundrede hende. Opsatte på nid hoppede et par ombord i Ottar, kastede los og fik et slæb af Tilia, over til broen vi var startet fra. Der gjorde de Ottar fast, og holdt så paradesejlads foran plænen, i et forgæves håb om at kunne stjæle billedet.
Ottars besætning tog sagen med ophøjet ro. Mest fordi der var udsalg på det sidste af den helstegte gris, og både ølstand og mjødsælger havde stadig et anstændigt lager.”

Sammesteds anfører de dog også:
“Tilia” er et ualmindeligt flot stykke håndværk. Selv om hun er noget længere end Ottar, har hun cirka samme drejekreds. Hun virker meget let, og manøvrerer fint med en motiveret besætning. Besætningen havde så oven i købet trukket i oltidstøjet, så de gjorde et flot indtryk.”

Men at der var ”kappestrid i luften” forstår man ud fra dette citat:
”Vi fik roet os frem så vi lå neden for græsplænen, så kom Hjortspringbåden, “Tilia”, rundt om slotsholmen. De skulle da osse lige over til os og sige mojn. Vi hilste pænt og udvekslede de obligatoriske småfornærmelser - de har jo trommeslager med, så der kom lidt sidebemærkninger om ‘galejslaver’ contra ‘frie mænd’ osv.”

At dagen startede med at himlens sluser bogstaveligt talt åbnede sig og udøste al den regn, der havde hobet sig op henover en knastør sommer, medførte desværre, at folkemængden på markedspladsen, i hvert fald ikke fra starten af, blev så stor som forventet. Men ved middagstid klarede det noget op, og flere folk kom til og nåede at opleve den herlige historiske stemning i slottets smukke rammer.
De flotte boder præsenterede fint de forskellige markedsaktiviteter.
Vildsvin, mjød og øl skabte velvære og stemning.
Vilde vikinger på deres smukke islandske heste viste os fornøjelsen ved ridning på denne særlige nordiske hestetype.
Bueskydning og meget mere fornøjede små og store.

En herlig dag i samvær med engagerede mennesker, bl.a. Svend Ulstrup og ledsager fra Odsherred, medbringende umiakken, en let arktisk skind-båd (her var skindet dog erstattet med lærred). Svend Ulstrup gav os desuden en imponerende opvisning i sin kajak, som han snurrede rundt i på utallige måder, hvor han havde hovedet ligeså meget under vand som over. Flot.

Det er herligt, når det sådan en dag lykkes at få leg og alvor til at flyde sammen således, at små og store, sjove og hyggelige oplevelser står tilbage i hukommelsen i et bredt, farverigt og uddybet perspektiv.

Asta & Finn Broesby-Olsen.

4. - 7. august,
 2006
Tilia Alsie har været brugt til forsøg med (rå)sejl. Det har været efter oplæg fra Boel Bengtsson, Mönlycke, Sverige. Hun har en Mastergrad i maritim arkæologi fra Southampton University, UK.

Forsøget gentages ikke!

3. marts,
-
27. juni, 2007
Tilia Alsie er lånt ud til en udstilling på:
 Archäologisches Museum Frankfurt
i særudstillingen:
"Hjortspring – das Kriegsschiff aus dem Opfermoor".

 Archaologisches Museum Frankfurt

Tilia på plads i udstillingen: "Hjortspring – das Kriegsschiff aus dem Opfermoor".
I baggrunden ses vitrinen med originale funddele fra Nationalmuseet i København.

. Fortsættes ...
Top: Spydspids af jern

Top 

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Våben  Laug   (Status   Historie   Milepæle)   Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-08

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster