Jernalderfolket.


Tilbage til Home
Til Båden
Her
Skjoldene.
Spyd
Sværd
Værktøj og grej.
Her
Til Lauget
Til begivenheder
Til Feedback
Links til andre interessante steder på nettet..

Udstilling af Jernalderens klædedragter

En jernalderfamilie
Klik  på billedet   (3 ) (33 kb)

På Lindeværftet har medlemmer af Lauget lavet en udstilling af mannequiner, der er iført Jernalderens klædedragter. Figurerne er iført efterligninger af klædedragter fra jernalderen, i størst muligt omfang fra den Keltiske Jernalder, ellers fra den første del af den Romerske Jernalder. Der er litteraturreferencer til de fund, der har dannet baggrund for dragterne og deres detailler, med henblik på evt. uddybelse af emnet. Der findes en udførlig beskrivelse af de enkelte genstande i Jernalderfamilien.

Top: Spydspids af jern

Top 

Back: Spydspids af ben

Tilbage

Home: En bred kniv

Hjortspring   Båd    Tilbehør   (Skjolde   Spyd    Sværd    Værktøj    Folk)   Laug    Begivenheder  Feedback    Links

Opdateret:
2007-05-03

© Hjortspringbådens Laug 1997 - 2007

Kommentarer eller tilbagemelding til: Webmaster