2021

Ordinære åbningstider /
Gewöhnliche Öffnungszeiten /
Ordinary opening hours

Ordinære åbningstider

Vi har åbent alle tirsdage fra kl. 14 til kl. 17 i sommerperioden.
Måske er der nogen der arbejder i værkstedet allerede fra kl. 13 og måske også om aftenen indtil kl. 21, hvis vi er der (der er lys i bygningen),  er man også velkommen. Brug eventuelt døren fra Ellehave.

Desværre har vi jo stadig en epidemi af COVID-19, dog aftagende og med færre restriktioner:

Eneste begrænsning er krav om 2 m2 plads pr. gæst.


Gewöhnliche Öffnungszeiten

Wir haben jeden Dienstag von kl geöffnet. 14 bis kl. 17 in der Sommerzeit.
Vielleicht arbeitet ja schon jemand in der Werkstatt von kl. 13 und vielleicht auch abends bis kl. 21, wenn wir da sind (es gibt Licht im Gebäude), Sie sind auch willkommen. Verwenden Sie ggf. die Tür von Ellehave.

Leider haben wir immer noch eine COVID-19-Epidemie, aber rückläufig und mit weniger Einschränkungen:

Einzige Einschränkung ist die Anforderung von 2 m2 Platz pro. Gast.


Ordinary opening hours

We are open every Tuesday from kl. 14 to kl. 17 in the summer period.
Maybe someone works in the workshop already from kl. 13 and maybe also in the evening until kl. 21, if we're there (there are lights in the building), you are also welcome. If necessary, use the door from Ellehave.

Unfortunately, we still have an epidemic of COVID-19, but declining and with fewer restrictions:


Only limitation is the requirement for 2 m 2 space per. guest.Ekstraordinære åbningstider /
Außergewöhnliche Öffnungszeiten /
Extraordinary opening hours

De dage, der har været lukket, er markeret således: kl. 13:00 - 17:00 i kalenderen herunder. Det vil blive oplyst her når der sker ændringer. /
Die geschlossenen Tage sind wie folgt gekennzeichnet: at. 13:00 - 17:00 im Kalender unten. Hier wird angegeben, wann Änderungen auftreten. /
The days that have been closed are marked as follows: at. 13:00 - 17:00 in the calendar below. It will be stated here when changes occur. /

 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • 14:00 - 17:00, tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • (14:00) 18:30 - 21:00 tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • (14:00) 18:30 - 21:00 tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • (14:00) 18:30 - 21:00 tirsdag
 • (14:00) 18:30 - 21:00 tirsdag
 • (14:00) 18:30 - 21:00 tirsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag
 • 14:00 - 17:00, torsdag

Arrangementer for grupper

For større grupper kan der arrangeres besøg på Lindeværftet, foredrag om båden og dens historie.
Dette kan gøres ved:
Enten:

 • At henvende sig via e-mail til
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Eller:
Ved at ringe på tlf. 7445 1583 til K.V. Valbjørn.

I begge tilfælde aftales nærmere med Valbjørn.

Offentlige arrangementer
I løbet af året kan der være planlagt forskellige arrangementer, disse vil blive annonceret i de lokale aviser og på vores hjemmeside.

Betaling

Entrén er 30 kr. for voksne og børn over 14 år.

For aftalte arragementer er prisen afhængig af antallet af gæster, vore udgifter og den nødvendige tid til forberedelse af foredrag og besøg.
Prisen aftales inden besøget.

Veranstaltungen für Gruppen

Für größere Gruppen können Besuche im Lindeværftet arrangiert werden, Vorträge über das Boot und seine Geschichte.
Dies kann erfolgen durch:
Entweder:

 • Kontaktaufnahme per E-Mail an
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Oder:
Durch Aufrufen von tel. 7445 1583 bis K.V. Valbjørn .

In beiden Fällen wird eine weitere Vereinbarung mit Valbjørn getroffen.

Öffentliche Veranstaltungen
Im Laufe des Jahres können verschiedene Veranstaltungen geplant werden, die in den lokalen Zeitungen und auf unserer Website bekannt gegeben werden.

Zahlung

Der Eintritt beträgt 30 DKK für Erwachsene und Kinder über 14 Jahre.

Bei vereinbarten Vereinbarungen hängt der Preis von der Anzahl der Gäste, unseren Ausgaben und der Zeit ab, die für die Vorbereitung von Vorträgen und Besuchen erforderlich ist.
Der Preis wird vor dem Besuch vereinbart.

Events for groups

For larger groups, visits can be arranged at Lindeværftet, lectures about the boat and its history.
This can be done by:
Either:

 • To contact via e-mail to
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Or:
By calling tel. 7445 1583 to K.V. Valbjørn .

In both cases, a further agreement is made with Valbjørn.

Public Events
During the year, various events may be planned, these will be announced in the local newspapers and on our website.

Payment

Admission is DKK 30 for adults and children over 14 years.

For agreed arrangements, the price depends on the number of guests, our expenses and the time required to prepare lectures and visits.
The price is agreed before the visit.

 • Ved fejl, kontakt:
  In case of error, contact:
  Im Fehlerfall kontaktieren:
  Webmaster

Hjortspringbådens Laug

Address

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Homepage:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

Personally

 • Personal Data .
 • Cookies

Contact

 • Chairman.
 • Cashier.
 • About the website.

© Copyright 1997 - now, Hjortspringbådens Laug.
All material on this website is subject to applicable copyright laws.
The rules can be seen here .

Top