Kalender

Generalforsamling, mandag den 6. marts 2023, kl. 19

Alle tirsdage til og med den 29. november, kl. 18.30 - 21

Alle er velkomne tirsdage, hvor vi bl.a. arbejder med Loke og forskelligt håndværk.

 

Genoptagelse

I 2020 havde vi et foredrag – Hjortspringkrigerne – tid og baggrund – med Jes Martens, Førstea­manuensis ved Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo, på proggrammet.

Det blev i midlertid aflyst på grund af Jes’ sygdom og senere forhindret af Corona. Men nu er det atter blevet aktuelt, så her kommer indbydelsen igen:

 
Kopier fundne effekter fra Hjorts­pring Mose.

ph.d. Jes Martens vil fortælle om sine teorier for, hvor besætningen, der kom med båden som senere blev ofret i en mose i Hjortspring med punkterne:

  • Hvor kunne våbnene stamme fra?

  • Hvem har ejet våbnene?

  • Hvor stort et befolkningsgrundlag skal der til for at samle en så stor samling af våben?

  • Hvor kunne både, som Hjortspring fundet, være bygget?

  • Spørgsmål

  • Kaffe / te
Foredraget bliver afholdt på dansk.
Jes Martens, Førsteamanuensis, ph.d., Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo

CV (kort):

Førsteamanuensis (svarer til Universitetslektor på dansk), ph.d., ved Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo.

Forsvarede sin ph.d. ved Københavns universitet i 1998:
Lokal udvikling kontra fremmed indflydelse. Den yngre førromerske jernalders særlige baggrund og udvikling i Nordjylland.

Riksantikvarieämbetet (1996-1999) i Lund.

Københavns universitet (1992-1996).

Nationalmuseet (1990-92).

Magisterkonferens i Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet med afhandling om Borremosefundets keramik (1990).
 

Publikationer

Oslo Universitet
Academia
Researchgate
Ovenstående er links til Jes’ publikationer.
 

Tilmelding

Alle medlemmer, der har givet lauget sin e-mailadresse, har fået en opfordring ad denne vej.
Man kan også tilmelde sig her, på en liste på værftet, eller ved at SMS’e til Ib på tlf. 4097 7406.
 
Sidste frist for tilmelding er 2. november!
 
Gule Ærter
Nu vare det ikke så længe mere.
Vi dækker op i Lindeværftet mandag den 5. december kl. 1800.
Tilmelding her eller til John, tlf. 2557 2592, eller E-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., senest den 28. november,
eller på en liste på værftet.
 
Menu
Gule Ærter, flæsk, kålpølse, kartofler, rødbeder og sennep.
Hertil serveres snaps, øl og vand.
Derefter kaffe, te, småkager og lidt chokolade.

Set & Sket

I Lauget

Rekonstituering

Igen har der været en ændring i bestyrelsen, idet Charlotte ikke ønskede at være formand og ej heller medlem af bestyrelsen, som nu er konstitueret således:
 
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Meddlemmer:
 

Jørn Anders Jørgensen
Lisbeth Simonsen
Åse Ditlefsen Ferrão
John Petersen
Ib Stolberg-Rohr
Karl Erik (Kalle) Hansen
Niels Peter Fenger

I værkstedet

Tilia

Det forreste spant, nr. 10, er blevet angrebet af borebiller. Hullerne er markeret med rødt og der er sprøjtet Gori 22-71 ind i dem alle.
Hassel-svøbet vil blive skiftet senere.
Alle hasselsvøbene på de resterende spanter er blevet gennemgået med lys og lygte, men der blev ikke fundet andre spanter med proble­mer, men det er noget vi skal holde øje med.
Tilias spant 10, styrbord side.
1

Gori 22-7 er et specialmiddel til konservering og insektbe­skyttelse.

Projekt Loke

Oprydning

For at få mere orden i værkstedet, er alt materiale til Loke – sideplanker, spanter, … – blevet flyttet hen til bordene ved arbejdspladsen ved Loke.
Alle dele til Loke er nu anbragt på bordene under vin­duerne.

Ved denne ”operation” er der blevet frigjort nogle af vores bukke. To er blevet brugt til et nyt bord, to an­dre sat hen som reserve og resten er blevet adskilt og anbragt på gulvet under tovværksskabet (Johan­nes mente at det var dumt at skære dem op til bræn­de).

Det kunde lade sig gøre fordi:Porten

Der er udført noget betonarbejde ved gulvet under porten ud til Sunes plads.
Vi har mange gange oplevet at gulvet i bådhallen er blevet oversvømmet i forbindelse med kraftigt regnvejr. Det er vores opfattelse at dette skyldes at vandet fra Sunes plads løber ned til vores port, og derfra ind i først smedjen og derfra videre ind i hallen. Afløbsristen udenfor porten kan ikke tage alt det vand og faskinen til vores overfladevand virker tilsyneladende ikke ret godt. Der er taget kontakt Brdr. Nørulf A/S, som oprinde­ligt lavede faskinen.

 
Opretning af skinne
Rampe pudses

Derfor er der nu nedstøbt en 5 cm høj T-skinne af jern i gulvet lige indenfor porten. Gulvet blev skåret fri i et passende stykke og beton og Leca fjernet i en tilstrækkelig dybde, og støbt en skrå rampe af beton ind mod smedjen i det udhuggede hul. Der bliver lavet en flyttelig rampe af træ til place­ring udenfor, så det bliver nemmere at få Tilias vogn over.

 

Så må vi håbe, at der kun kommer vand på gulvet under Tilia, når vi selv bestemmer det.

Udstillingstelt

På noget af den frigjorte plads i bådhallen er der opstillet et af vores telte, hvori der kan udstilles forskel­lige dele, for eksempel nogle af de eksperimenter vi udførte for at få forståelse for bygningen af Tilia.
 
Det opstillede udstillingstelt, med: Birgits skitser til maleri, skindbådsmodel, Egons vikingestole og der kommer et bord forrest.

Skjold nr. 123

Skjoldet er nu færdigt.
 
I Nyhedsbrev 2021, nr. 3 efterlyste jeg nogle gode forklaringer på de to 8×5 mm huller i skjoldpladen, lige udenfor skjoldbulen. Der kom ikke nogen svar. Ovenfor ses mit eget forslag: en håndledsrem af skind i det ene og en pynteknop i det andet, dette er fastholdt af en bronzesplit på bagsiden.
Der vil senere blive skrevet nogle sider om tilblivelsen, i lighed med det tilsvarende for skjold nr. 35, dog ikke så omfattende. Det bliver en del af vore skrifter i Medlems Mappen, afsnit 6.02.
Ib
 

Ude

I efterårsferien, den 18. oktober, blev der afholdt et kursus i plantefarvning:

 
Der er gang i adskillige gryder med forskellige farvebade.

Kurset blev ledet af Stine T. Graversen - ses knælende.

I et senere nyhedsbrev vil der komme et indlæg om forløbet og de opnåede resultater.

Indlæg uden forfatternavn, er skruet sammen af Ib Stolberg-Rohr.
 

Hygge Weekend 26. / 27. november

Lanterne
Lis Carstensen indbyder til en weekend hvor man kan arbejde med fremstilling af historiske lanterner i naturmaterialer, træ og pergament.
Der vil også være mulighed for at arbejde med læ­der eller andre materialer.
Hvis der er medlemmer, der har lyst til at del­tage i dette arran­gement, skal man henvende sig til Lis på tlf. 2064 2586, gerne som SMS.
Man skal henvende sig i god tid, fordi Lis skal fremskaffe og for­berede materialer.
 

Helleristning

Bjørnstadskibet syd for Sarpsborg i Norge. Det er 4 m langt!
Mere end 50 personer har plads om bord det 3.000 år gamle Bjørnstadskib. Den 4 meter lange afbild­ning er at finde på en bjergvæg syd for Sarpsborg i Norge, som i dag befinder sig ved en mark. For flere tusinde år siden blev afbildningen hugget ud på et smukt sted i vandkanten af en fjord, som for længst er forsvundet.
Ovenstående er et citat fra: videnskab.dk
Størrelsen kan ses på dette billede:
 
Birgit Valbjørn foran Bjørnstadskibet i 2003
Manipuleret udgave af Tilia
For nogle år siden, ingen kan længere huske hvornår, havde vi besøg af nogle studerende fra et Norsk universitet. Disse to arbejdede med at skabe geometriske 3D-modeller af objekter ud fra fotogra­fier. De gennemfotograferede Tilia og skabte ud fra bil­lederne en m-e-g-e-t forlænget udgave af vores båd, der er 20 tofter på billedet, altså plads til 40 perso­ner.
Deres begrundelse for at gøre dette var netop fundet af de ekstremt lange helleristingsbåde fundet i Norge.
Artiklen i Videnskab.dk beskriver de forskellige fund af disse helleristninger.
 
Vi har en kopi af artiklen på vores computer i Holm, hvor den kan læses, hvis man ikke selv har adgang til intenettet.