Kalender

Medlemsmøder 2022

Gule Ærter den 5. december.

Vi har åbent alle tirsdage, kl. 18:30 - 21

Alle medlemmer er velkomne tirsdage, hvor vi bl.a. arbejder med Loke.

Generalforsamlingen 7. marts 2022

Referat

 1. Valg af dirigent
  Hans Lumbye Hansen blev valgt
 2. Formandens beretning
  Beretning Hjortspring Lauget:
  Der har i det forgangne år været aktivitet i lauget gennem hele året, trods Corona lukninger.

  Der har faktisk været åbent hver tirsdag eftermiddag, hvilket har givet en del besøgende. Ikke det store antal, men i de 2 Corona år har vi trods alt ligget på ca. 60% af normalen, når man udelader de bestilte besøg.

  I løbet af 2021 har vi i bestyrelsen set lidt på vores forsikringsforhold, de er som de skal være i forhold til laugets virke. Det arbejde har rygtes lidt, og har fået andre lignende foreninger i området til at se på deres forsikringer. (Jollmandsgård har til eksempel sparet godt 10.000 kr. årligt fremover.)

  Der er blevet arbejdet lidt med lidt vedligehold/forbedringer. Platformen ved Tilia er til eksempel blevet malet med skridsikker maling, Projektorlampen er udskiftet ligesom en let dryppende vandhane.

  Vi har også arbejdet med at lave lidt kurser for at prøve at tiltrække nye medlemmer, men det er forsat i støbeskeen og fortsættes i 2022.

  Der var ca. 30 til ærtespisning. Godt fremmøde, det var rart at opleve for de af bestyrelsen der var til stede. Vi har været lidt i gang med udsmykning af rundkørslen ved lufthavskrydset, det fortsættes i indeværende år. Det er lidt op ad bakke. Vejdirektoratet er ikke så lette at danse med.

  Efter udlejning af teltene til isskulpturfestival i Nordborg er teltene og ”stængerne” til reparation og ny mærkning, så det bliver lettere at pakke dem rigtigt sammen.

  Rent praktisk i hverdagen arbejdes der lidt med diverse håndarbejder, lidt historiske ting, og så den svenske Bjørkebåd, ”døbt” Loke. Det går fremad, men ganske langsomt. Det er en længere proces. Der er mange skæve flader der skal passes sammen, og det er endnu ikke kommes så langt, at det er tilpasning med kalkerpapir eller lignende.

  Vi har også diskuteret, hvordan vi får fat i ”busgæster” som for eksempel Jolmandsgård. Der skal vi på en eller anden måde have kontakt til de foreninger der arrangerer turene. Det er frivillige foreninger som os, det er ikke busselskaberne. De kører kun. Vi er lidt i gang med udarbejdelse af et skriv til foreningerne.

  Kalle Hansen
 3. Fremlæggelse af regnskab
  Regnskabet blev godkendt
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen forslag fremsendt
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4.
  Genvalgt blev alle: John Petersen, Jørn Anders Jørgensen, Lisbeth Simonsen og Åse Ditlefsen Ferrão
 6. Valg af suppleant
  Niels Peter Fenger blev genvalgt
 7. Valg af revisor
  Jens Herborg blev genvalgt
 8. Fremlæggelse af budget og det årlige (2023) kontingent (fortsat 150 kr.)
 9. Eventuelt

Set & Sket

I Lauget

Mødelokalet

Vores nye brændeovn
Den 15. marts udskiftede vi vores ældgamle, forurenende brændeovn ud med en ny, TermaTech TT 21 på 5 kW nominel effekt.

I værkstedet

Lidt nyt fra Loke

Det går fremad med Loke.