Kalender

"Covid-19" virus.

Coronarestriktioner

Covid-19 pandemien er her stadig, men heldigvis med få restriktioner.

Coronapas

Indtil videre skal vi bede vore gæster om at vise et gyldigt Coronapas. Man bør dog stadig udvise god håndhygiene. Der er   standere med håndsprit ved indgangene, på toilettet og i mødelokalet.

Åbningstider 2021

Resten året

Alle tirsdage, hvis der arbejdes i værkstedet: fra kl. 14 til kl. 17.
Fra 15. juli til 5. august, torsdage, har vi ligeledes åbent for gæster fra kl. 14 til kl. 17.
Tirsdage fra den 10. august, har vi igen medlemsaftener, så der er igen åbent for gæster fra kl. 14 til kl. 21.

Generalforsamling 2021-08-23, kl 19

Se dagsorden nedenfor.
Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde.

Medlemsmøde 6. december kl 18:00

Gule ærter, om alt går som vi håber.

Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 23. august kl. 19 i Lindeværftet

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Behandling af indkomne forslag
  ---
  Forslag fra bestyrelsen:
  Baggrund: Sydbank har ønsket ændring i vore vedtægter: Vedtægterne må ikke stille krav om dobbeltprokura eller beløbsbegrænsning, da det ellers vil betyde at I skal opgraderes til Online Banking Basis jf. gældende prisliste.

  Statsautoriseret revisor: Jeg har været vedtægterne igennem og kan se at der ikke står noget om jeres tegningsregler, dvs. hvem der kan indgå forpligtelser for Lauget. I forbindelse med, at banken har udstedt et hævekort til jer, er der behov for, at tegningsretterne fremgår tydeligt at jeres vedtægter.

  Forslag til ændring af vedtægternes §8
  Nuværende (7. marts 2016):

  Regnskabsåret er fra 1. jan. til 31. dec.

  Enhver udgift eller forpligtelse ud over 1.000 kr. skal være begrundet ved et beslutningsreferat og skal være underskrevet af både formand og kasserer.

  Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forsynes med revisorernes påtegning.

  Ny §8:
  Regnskabsåret er fra 1. jan. til 31. dec.

  Bestyrelsen er bemyndiget til
  At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
  At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

  Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forsynes med revisorernes påtegning.
  ---

  Forslag skal skriftligt afleveres til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. §4. På valg er:
  • Charlotte Jervelund. Villig til genvalg
  • Ib Stolberg-Rohr. Villig til genvalg
  • Karl Erik Hansen. Villig til genvalg
 • Valg af suppleant. Vi har brug for to nye suppleanter, se forklaring på nedenfor
 • Valg af revisor. På valg er:
  • Jens Herborg. Villig til genvalg
  • Christian B. Hansen. Villig til valg, se samme forklaring nedenfor
 • Fremlæggelse af budget og det årlige (2022) kontingent
 • Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde og kaffe/the.
Husk at kontingentet på 150 kr. skal være indbetalt inden generalforsamlingen påbegyndes.

Set & Sket

I Lauget

Dødsfald

Hans Peter Rasmussen døde den 8. april 2021, se mindeord. Hans Peter var også en af vore revisorer. Til dette job er Christian B. Hansen indtrådt.

Bestyrelsesmedlem / formand

Bent Aasand har, af familiære grunde, ønsket at udtræde af bestyrelsen. Dette har medført flg. ændringer i bestyrelsen:

 • Lisbeth Simonsen har overtaget opgaven som formand (var næstformand) og
 • Jørn Anders Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen som næstformand (var suppleant)

Tak til Bent for den tid han har været i bestyrelsen.

Et 30 års jubilæum

I anledning af Laugets 30 års jubilæum har jeg "bladet" i vort righoldige fotoarkiv for at finde det bedste foto. Jeg er nået frem til vedhæftede foto, der beskriver vor deltagelse i Tollundmandens 50 års genfødselsdag, idet vi blev inviteret til denne af Silkeborg Museum for at deltage. Vi sejlede frem og tilbage på Gudenåen.

Billedet viser to konstruktioner, Tilia dannet af jernværktøjer for 2.300 år siden i forgrunden, og en jernbro, der bærer en jernbane fra vor tid.
Ligeledes ser vi (for de der kan se farver) to træer, et grønt og et rødt, altså komplementærfarver.

Et minde fra vor glorværdige fortid.

Med venlig hilsen
Valbjørn

I Værkstedet

Lidt opdatering på projekt ”Bjørkebåd” / Loke

Der har, trods corona været arbejdet igennem med projektet. Dog har det været med reduceret mandskab, og reduceret arbejdstid. Der har også været andre ting der er medvirkende til, at projektet trækker ud.
Den udhulede og egentlig færdigformede stamme har ændret lidt form og karakter, hvilket har gjort at vi har valgt at forsøge at genskabe den oprindelige form, Det betyder, at der er limet et stykke træ under bunden for at gøre denne mere plan.
Samtidig skulle det gerne gøre det lettere at sætte lidt køl på.
Endvidere er der skåret et hul i den ene side, for så der at sætte et par klodser i. Det skal gerne gøre det muligt at give båden lidt bedre symmetri.
Når alt dette er klaret.
Skal der laves nye spanter, inden der kan sættes sider på, og sæder i.
Alt dette betyder, at jeg personligt ikke forventer båden på vandet før næste år.

Coronafri hilsen
Karl Erik Hansen

Bast

Johannes Diederichsen og John Petersen er i gang med at klargøre bast til sysnor. Sysnorene skal bruges til at genopbygge det midterst prøvestykke, således at vi kan få afprøvet syningerne når disse er behandlet på samme måde som der er brugt på Tilia. Det er:

 • Snorene behandles med trætjære inden syningen
 • Halvdelen af syningerne beskyttes med den harpiks/tælle- blanding, som er brugt på Tilia

Midterstykket placeres igen udenfor i sommerhalvåret udsat for vejr og vind. På den måde for vi klarlagt hvor længe syningerne kan holde. Vi har fået afprøvet de ubehandlede syninger, de blev ødelagt – smuldrede - efter tre år.

Platform

Vores platform ved Tilia har fået en gang maling. Det er en to-komponent gulvmaling. Der er påført tre lag med et døgns mellemrum (tirsdag – torsdag). De sidste to lag er med anti-skrid kugler. John var i gang med malerullen.

Tilia bund har fået påført et lag af linoliefernis, med iblandet 3% tørrelse og 30% trætjære. Derfor hænger Båden i vores søsætningsgalger mens bunden tørrer. Da vi jo, heldigvis, igen får besøgende, er Tilia sikret mod sidesvingninger med krydsende tovværk. Vi vil jo gerne inviterer vore gæster en tur op i båden. Det skal så foregå via en stige ved bagbord side.

I foredragssalen

John Perry har foræret os to billeder . Vi har fået dem indrammet og ophængt på øst-væggen ved siden af opmålingsbilledet af Tilia.

Ude

Vores aktivitetsgruppe har anlagt nogle blomsterbede langs grøften ved Dyvigvej. De skal bruges til plantefarver:

 • Farvegåseurt                                                              Anthemis tinctoria
 • Farvereseda eller
        Farve-vau                                                                  Reseda luteola
 • Farvevajd                                                                   Isatis tinctoria
 • Kandelaber-kongelys                                                 Verbascum speciosum
 • Rejnfan eller
        Regnfang eller
        Guldknap                                                                   Tanacetum vulgare

Bronzealder i Holm

Efter at have sikret mig, at jeg havde lov til at gå med min detektor på plænen foran vores bygning i holm, gennemgik jeg plænen to gange, nogle steder endda flere gange.
Det er nemlig sådan at man nemt kan svinge forbi noget eller maskinen ikke opfanger det første gang, på grund af størrelsen eller placeringen i jorden. For eksempel en mønt der står på højkant.
Plænen har før været en del af en dyrket mark, så derfor ligger der en del af det sædvanlige skrot hvad der er tabt eller røget ud på møddingen. Jernstumper, dåser, metaltuber, leverpostejbakker, sølvpapirklumper, kabelbly, ledningskobber, o.s.v.
Jeg havde håbet på et par mønter, da marken ligger tæt på byen og der har været en del mennesker der, det blev dog ”kun” til en 1 krone fra 1992. 

Det bedste fund var dog et stykke på ca. 4 cm af et bronzesværd/dolk. Det er umiskendeligt et stykke bronze fra bronzealderen. Der mangler skæret i den ene side, men man kan måle sig frem til at det oprindeligt har været mellem 3,5 og 4 cm bredt. Om det er tabt eller fra en grav er umuligt at sige. I bronzealderen havde man også grave under flad mark. De første skibssætninger til markering af grave finder man også i denne tid. Fundet er danefæ og bliver afleveret i Haderslev.

Andre fund var to hængelåse, en sats fra et trykkeri, hvorpå der står ”noget om. ”,en nøglering, et stykke af en mundharmonika, flere knapper og et stykke af en gaffel eller ske.

Jørn Anders Jørgensen

Indlæg uden forfatternavn, er skruet sammen af Ib Stolberg-Rohr.

Mindeord

Hans Peter Rasmussen
1944 ‒ 2021

10 april læste vi í avisen, at Hans Peter Rasmussen var afgået ved døden 8. april.
HP, som han blev kaldt, spillede en stor rolle som medlem i Hjortspringbådens Laug i kraft af sit engage- ment i mange aktiviteter. Som medlem i konstruktionsgruppen skaffede han fra Nationalmuseet tegninger af båden, han kontaktede (på eget initiativ) Oslo universitet, hvor han erhvervede kopier af Johannessens skitser af detaildele, Dette at agere på eget initiativ var typisk for HP. Han førte uopfordret dagbog og tog tusindvis af fotos over hele bådbygningen, en samling, der har været uvurderlig i beskrivelsen af vort arbejde med bådbygningen

En væsentlig indsats var, at han var den, der foreslog at vi skulle bygge to prøvestykker, før vi gik i gang med selve bådbygningen. Også som deltager i bådbygningen var HP særdeles flittig.
HP var et godt eksempel på de mange enkeltindivider, der engageret gik i gang med de aktiviteter, der interesserede dem, baseret på udtalelser fra medlemsmøderne.
Og det var medlemmer med en sådan kvalitet, der skaffede os vores fremragende resultat, Tilia Alsie.
Vi vil savne Hans Peters muntre og engagerede kommentarer i sin midtjyske dialekt.

K. V. Valbjørn

De nye vedtægter

Når og hvis de ændrede vedtægter bliver vedtaget, vil de kunne ses i deres helhed på hjemmesiden:
hjortspring.dk/index.php/da/lauget-da/vedtaegter
De kan ligeledes, efter ønske, tilsendes på e-mail, udleveres ved generalforsamlingen eller tilsendes som brev.

Hjemmesidestatistik

Fra Google Analytics

Billedet viser de steder i verden hvor der har været flest besøg på vores hjemmeside fra 1. januar og til 26. juni. Det er da ret spændende at Kina er så interesseret, men de er jo gan­ske mange derover. I de sidste 180 dage har der væ­ret 2.400 besøgende. Ib

Navne og adresser

 • Disse kan ses her

Næste nyhedsbrev

Det næste nyhedsbrev udsendes tirsdag den 9. november 2021 og eventuelle indlæg skal være indsendt inden den 12. oktober 2021.
Indlæg sendes til lauget, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hjortspringbådens Laug

Adresse

Hjortspringbådens Laug
Dyvigvej 11
Holm
6430 Nordborg

 • E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Hjemmeside:
  hjortspring.dk
 • CVR: 31219647

Personligt

 • Persondata.
 • Cookies

Kontakt

 • Formand.
 • Kasserer.
 • Om hjemmesiden.

© Copyright 1997 - 2021 Hjortspringbådens Laug.
Alt materialet på denne hjemmeside er omfattet af gældende lov om ophavsret.
Reglerne kan ses her.

Top